Ratusz ogłosił przetarg na dokumentację tunelu. Pod rondem na Pobitnem

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 marca 2019

Fot. Materiał opracowany przez CzytajRzeszów.pl

W poniedziałek ratusz ogłosił przetarg na „opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. Armii Krajowej, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci kolidujących oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID).”

O problemach komunikacyjnych w tym miejscu i potrzebie przebudowy tego ważnego węzła mówi się od dłuższego czasu. Nie było jedynie jasne jakie rozwiązanie zostanie wybrane. Jako pierwsi dokładnie miesiąc temu pisaliśmy, że pod rondem na Pobitnem powstanie prawdopodobnie tunel na kierunku północ-południe. Te nasze przewidywania potwierdzają zapisy specyfikacji ogłoszonego właśnie przetargu.

„Zakres opracowania obejmuje budowę tunelu w relacji al. Armii Krajowej - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego o długości zależnej od przyjętego rozwiązania projektowego, przebudowę/rozbudowę istniejącego ronda „Pobitno” celem usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego wraz z budową/przebudową: zjazdów, oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, budową chodników o efektywnej szerokości 2 m oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ok. 3,5 m” – czytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wśród zadań jakie czekają wykonawcę dokumentacji znajdują się m.in.: opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego budowy drogi, przygotowanie wizualizacji z kilku perspektyw dla celów publicznej prezentacji projektu koncepcyjnego, uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, a także opracowanie materiałów do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wnioskiem.

Dojazd do Ronda Pobitno od strony południa (Aleja Armii Krajowej)
Fot. Viperis

Ratusz zastrzegł jednak, że uzyskanie decyzji ZRID przez wykonawcę prac projektowych może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w budżecie miasta Rzeszowa, na co wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie od zamawiającego przed uzyskaniem tej decyzji. Miasto dopuszcza więc złożenie wniosku ZRID wraz z wszczęciem postępowania, ale gdy po wszczęciu postępowania nie będzie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Rzeszowa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, postępowanie i prace projektowe zostaną wtedy zawieszone, a wykonawca będzie mógł zabiegać o wydłużenie terminu wykonania umowy o czas zawieszenia.

Na opracowanie dokumentacji Rada Miasta zapisała niedawno w budżecie 350 tys. złotych. Zgodnie z warunkami przetargu zamówienie ma być zrealizowane do 30 listopada 2019 r. Później miasto musi znaleźć środki na przebudowę skrzyżowania i ogłosić przetarg na jej realizację. Termin składania ofert wyznaczona na 5 kwietnia.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4