Wojewoda wydała decyzję ZRID dla kolejnego odcinka drogi S19: Babica-Jawornik

KATEGORIA: INWESTYCJE / 29 sierpnia 2023

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu: Babica - Jawornik. Jej uzyskanie pozwala na rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

O szczegółach mówiono we wtorek (29 sierpnia) na konferencji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

– Ten odcinek będzie liczył prawie 12 km, natomiast wartość przedsięwzięcia przewyższa 1 mld 200 mln zł. Z punktu widzenia województwa, ale też całego kraju jest to projekt niezwykle istotny – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda podkreśliła, że jest to odcinek trudny, jeśli chodzi realizację od strony technicznej.

– W ramach zadania są m. in. przewidziane m. in. estakady na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m, ale też wiadkuty – dodała Ewa Leniart.

Odcinek S19 od węzła Babica do Jawornika realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”.

– Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Podpisany ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac budowlanych już w najbliższych dniach. Zgodnie z podpisaną umową zostaną one ukończone w 2026 r. – powiedział dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski.

Dokładna wartość umowy wynosi 1 mld 253 mln 370 tys. zł.

W konferencji uczestniczyli również poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta oraz dyrektor Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marek Bajdak.

Zakres prac

W ramach inwestycji powstanie 11,6 km drogi ekspresowej, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa - Strzyżów, zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. - Będzie to osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zaplanowano budowę również pięciu wiaduktów i czterech przejść dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. - Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik - Domaradz - wyjaśniają w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Fot. GDDKiA

Charakterystyka terenu - geologiczne wyzwanie

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. - W związku z tym, na etapie opracowania Koncepcji programowej (KP) wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym na ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych - zaznacza GDDKiA.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem siedmiu obszarów osuwiskowych i sześciu predysponowanych osuwiskowo. W ramach prowadzonego na etapie KP rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). - Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych - dodają w GDDKiA. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 272 mb i głębokości od 1,8 do 35 m.

Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r. Przy czym, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca).

Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda podkarpacki. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej o procedurze odszkodowawczej można przeczytać TUTAJ.

Fot. GDDKiA

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem).

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:

81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),

72,9 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica, Babica - Jawornik, Krosno - Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Domaradz - Krosno, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka),

11,6 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4