Wkrótce remont drogi Czudec - Zaborów. Koszt to prawie 54 mln złotych

KATEGORIA: INWESTYCJE / 5 kwietnia 2024

Zmodernizowany w poprzednich latach dalszy odcinek DW 988 w kierunku Strzyżowa
Fot. PZDW

Rozstrzygnięty został ostatecznie przetarg na rozbudowę fragmentu drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Czudec – Zaborów. Inwestycję realizować będzie firma Budimex, a jej koszt to prawie 54 miliony złotych. To droga, którą poruszają się podróżujący z Rzeszowa w stronę Strzyżowa i dalej do Jasła.

- Trwają ostatnie formalności i wkrótce nastąpi podpisanie umowy między wykonawcą a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Następnie w ciągu dwóch tygodni przekazany zostanie plac budowy oraz rozpocznie się faktyczna realizacja kontraktu. Prace trwać będą 2,5 roku - zapowiada Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na inwestycję czekają z niecierpliwością mieszkańcy, ponieważ wspomniana droga uległa w ostatnim czasie znacznej degradacji. Przyczyniła się ku temu ostatnia zima. O remoncie drogi między Czudcem a Zaborowem rozmawiano podczas sesji powiatu strzyżowskiego, w której uczestniczył marszałek Władysław Ortyl. Wtedy trwały jeszcze procedury przetargowe.

- Ta droga istotnie jest w kiepskim stanie. Na bieżąco otrzymywałem informacje oraz zdjęcia. Nie jest komfortem poruszanie się taką drogą. Rozumiem doskonale tych, którzy mieli uwagi. Do tej sytuacji przyczyniła się zima. Na tym odcinku doraźne nakładki i naprawy nie miały już sensu. Bardzo cieszę się, że możemy wkrótce ruszyć z remontem – powiedział marszałek Ortyl.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie około 3 kilometrów drogi wojewódzkiej od Czudca do Zaborowa. W zakresie robót przewidziano także rozbudowę skrzyżowań z drogami innych kategorii, przebudowę wiaduktu nad linią kolejową nr 106 (Rzeszów Główny – Jasło), modernizację mostu na Wisłoku oraz dostosowanie zatok autobusowych, remont oraz budowę nowych chodników.

Po zakończeniu inwestycji, droga wojewódzka na odcinku Czudec-Zaborów spełniać będzie parametry drogi klasy G. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

To nie jedyna inwestycja w infrastrukturę drogową, jaką samorząd województwa realizuje w powiecie strzyżowskim. W ostatnich latach samorząd wojewódzki zainwestował w powiecie prawie ćwierć miliarda złotych.

- Udało się pozyskać środki z różnych źródeł, zarówno z naszego RPO, z programu Polska Wschodnia, z Ministerstwa Infrastruktury. Ten montaż finansowy zamknął się kwotą 248,7 mln złotych, co jest kwotą absolutnie bez precedensu. Za te środki wybudowano obwodnicę Czudca wraz z rozbudową odcinka Babica – Czudec, zbudowano obwodnicę Strzyżowa, przebudowano DW 988 na odcinku Zaborów – Strzyżów, przebudowano mosty w Godowej i w Żyznowie oraz nawierzchnię DW 989 Strzyżów – Lutcza – dodaje marszałek Władysław Ortyl.

Trwają też prace zmierzające do przebudowy 16 km odcinka Strzyżów – Twierdza. Przygotowywane jest właśnie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W planach jest także przebudowa DW 989 w Lutczy wraz z budową nowego mostu przez rzekę Stobnica.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4