Już wiadomo kto opracuje dokumentację tunelu pod rondem Pobitno

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 sierpnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Firma Mosty Gdańskie opracuje kompleksową dokumentację projektową na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. Armii Krajowej, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego czyli ronda Pobitno.

Przypomnijmy, że w pierwszym przetargu dotyczącym tego zadania, miasto zarezerwowało w budżecie 350 tys. zł i okazało się to zdecydowanie za małą kwotą, aby go rozstrzygnąć. Najniższa oferta przedstawiona przez WYG International z Warszawy opiewała na 1,45 mln zł i w związku z tak dużą rozbieżnością, przetarg został unieważniony.

W kolejnym podejściu władze Rzeszowa zdecydowały podwyższyć kwotę na realizację opracowania dokumentacji i w budżecie miasta zarezerwowano 1,45 mln zł. Najniższą ofertę opiewającą na 1,4 mln zł zaproponowała wspomniana firma Mosty Gdańskie i po sprawdzeniu warunków formalnych podjęto decyzję o wyborze tej oferty. Ciekawe jest to, że firma Mosty Gdańskie startowała również w pierwszym przetargu, jednak wtedy ich oferta opiewała na prawie 2,4 mln zł.

Opracowanie dokumentacji będzie obejmowało budowę tunelu w relacji al. Armii Krajowej - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego o długości zależnej od przyjętego rozwiązania projektowego. Oprócz tego projekt dokumentacji będzie obejmował przebudowę/rozbudowę istniejącego ronda „Pobitno” celem usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego wraz z budową/przebudową: zjazdów, oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, budową chodników o efektywnej szerokości 2 m oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ok. 3,5 m.

Termin opracowania dokumentacji został wyznaczony przez władze miasta Rzeszowa na 31 maja 2020.

Wokul

Fot. Materiał opracowany przez CzytajRzeszów.pl

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4