Pierwszy etap budowy jednostki straży pożarnej na Dworzysku zakończony

KATEGORIA: INWESTYCJE / 17 września 2019

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Budynek nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie który powstaje na Dworzysku jest już w stanie surowym. Zakończył się pierwszy etap realizacji tej inwestycji.

We wtorek, 17 września, w strefie Rzeszów-Dworzysko odbył się briefing prasowy, podczas którego została podsumowana dotychczasowa realizacja inwestycji rzeszowskich strażaków.

W spotkaniu uczestniczyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz komendant miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r. Dzięki środkom finansowym prezydenta Rzeszowa wykonana została dokumentacja projektowa. Na początku 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę obiektów straży pożarnej, w kwietniu ogłoszony został przetarg w wyniku, którego wyłoniony został generalny wykonawca tj. firma Baudziedzic z siedzibą w Rudnej Małej, który realizuje całość inwestycji tj. budynek główny wraz z placami wewnętrznym i zewnętrznym, wspinalnię służącą m.in. do suszenia i serwisu węzy strażackich oraz wielofunkcyjne boisko sportowe będące elementem wspomagającym utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej strażaków.

Prace przy głównej części inwestycji mają kosztować przeszło 14,9 mln zł i zakończą się w 2020 r.

Umowa na realizację powyższego zadania podpisana została 4 września 2018 roku, natomiast oficjalne przekazanie terenu i placu budowy i rozpoczęcie prac ziemnych nastąpiło 11 września 2018 roku. W październiku 2018 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego po nowy obiekt. Do końca 2018 r. wykonane zostały związane z budową fundamentów jak również główna konstrukcja budynku garażowego oraz I kondygnacja budynku administracyjno – biurowego.

Fot. Komenda Wojewódzka PSP

Obecnie budynek strażnicy znajduje się w stanie surowym zamkniętym i rozpoczyna się następny etap inwestycji, czyli prace wykończeniowe oraz instalacyjne wewnątrz budynku. Place wewnętrzny i zewnętrzny zostały w 80 proc. utwardzone kostką brukową, wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz wybudowano dwie z trzech kondygnacji budynku wspinalni sportowej.

Nowo budowana jednostka powstaje w strefie Rzeszów – Dworzysko, co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, spowoduje znaczne skrócenie czasów dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej jego części, wpłynie na poprawę zabezpieczenia stref przemysłowych oraz międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka. Zastępy ratownicze także dużo szybciej dotrą do zdarzeń na autostradzie i nowo budowanej drodze ekspresowej.

Wizualizacja obiektu
Fot. Materiały Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie

Jest to nowoczesny budynek, składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, sal podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo-warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Dodatkowo obiekt będzie przystosowany do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Na nowoczesną bryłę zaprojektowanego budynku składają się trzy proste, jednolite segmenty. Całość założenia dopełnia bryła obiektu wspinalni, na której zaplanowano suszarnię węży, ściankę wspinaczkową oraz infrastrukturę niezbędną do ćwiczenia sportu pożarniczego.

Planowane parametry obiektu:

– powierzchnia zabudowy około 1800 m kw.,

– powierzchnia użytkowa do 2500 m kw.,

– maszt antenowy wyniesiony ponad dach około 25 m,

– kubatura ok. 11 000 m sześc.

Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3, przewidziano na lata 2018-2020 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Red.

Zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP i Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4