Już czwarty przetarg na autobusy MKS. Problemy z wyborem wykonawcy hali

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 lutego 2019

Jeden z dotychczas użytkowanych autobusów MKS
Fot. Paweł Bialic

Już czwarty przetarg na dostawę 15 autobusów o długości 12-metrów ogłosił właśnie Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Pojazdy mają dołączyć do wybranych w innym postępowaniu 39 krótszych autobusów marki Iveco i również obsługiwać linie Międzygminnej Komunikacji Samochodowej. Autobusy MKS obsługują połączenia między Rzeszowem i gminami tworzącymi ZG „PKS”.

Sprawa zakupu dłuższych autobusów dla potrzeb MKS ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnim, trzecim przetargu złożono dwie oferty: sanockiej spółki Autosan z kwotą 17 mln 269 tys. 200 zł i podpoznańskiej firmy Solaris z kwotą 19 mln 741 tys. 500 zł. Związek Gmin dysponuje jednak na ten cel budżetem w wysokości 16 mln 144 tys. zł. Przetarg unieważniono.

W nowym postępowaniu nadal chodzi o autobusy o długości od 11,5 do 12,5 m, szerokości od 2,50 do 2,55 m i wysokości do 3,25 m. Muszą być one pojazdami tej samej marki, wyprodukowane przez tego samego producenta, fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. Mają mieć minimum 29 miejsc siedzących (na minimum 90 ogółem) oraz miejsce na wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej z możliwością przypięcia pasem bezpieczeństwa. Wymagany napęd to silnik wysokoprężny o pojemności od 6500 cm3 do 9000 cm3 o mocy min. 200kW spełniający normę czystości spalin EURO6.

Pojazdy muszą być wyposażone w systemy informacji pasażerskiej i priorytetowania autobusów kompatybilne z funkcjonującym na terenie Rzeszowa systemem RIST i systemem ITS, a także informację głosową, monitoring i ładowarki USB (po 4 na autobus).

Najbardziej premiowane będą poszycie boczne z podziałem poziomym i pionowym (w kryterium „podatność do napraw powypadkowych”), liczba miejsc siedzących dostępnych z niskiej podłogi wynosząca 12 i więcej (poprzednio 14 i więcej), pojemność pasażerska autobusu wynosząca 101 i więcej miejsc (poprzednio 104 i więcej), gwarancja całopojazdowa wynosząca 48 miesięcy i ilość czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji do 7 kg, a także zużycie paliwa według testu SORT 2 do 34,5 l włącznie.

Wykonawcy będą nadal zobligowani do szybkiego wyprodukowania i dostawy pojazdów. To 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Związkowi zależy jednak na czasie, bo w specyfikacji zapisano możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia, przez co można uzyskać dodatkowe punkty. Termin składania ofert jest także dość krótki i wyznaczono go na 26 lutego.

Związek uzasadnia skrócenie terminu składania ofert tym, że „przy zachowaniu 35 – dniowego terminu do składania ofert, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż omawiana dostawa zostanie zrealizowana w takim czasie, iż niemożliwym stanie się terminowe rozliczenie projektu”. Konsekwencją byłaby konieczność zwrotu środków z dofinansowania. ZG przekonuje też, że „postanowił zmodyfikować wymagania dotyczące przedmiotu tego postępowania tak, by możliwość złożenia oferty uzyskała szersza liczba potencjalnych wykonawców”.

Czy da się pogodzić tak krótkie terminy i niższą cenę, na którą zapewne liczy zamawiający? Jest to raczej mało prawdopodobne, chyba, że do walki o dostawę pojazdów tym razem dołączy jakiś inny producent, dysponujący wolnymi mocami produkcyjnymi. Na to właśnie najwyraźniej liczy Związek Gmin.

Autobusy kupowane są przez Związek Gmin w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Jego realizacji nie można tymczasem przeciągać w nieskończoność – ma zakończyć się 30 listopada bieżącego roku.

Tymczasem Związek Gmin „PKS” napotkał też problem z inną realizowaną w ramach wspomnianego projektu inwestycją. Jak już informowaliśmy w przetargu na budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru MKS na terenie zajezdni PKS przy al. Wyzwolenia wybrano ofertę spółki Solkan z Tyczyna. Firma ma zbudować halę obsługi za 5,56 mln zł. To o 227 tys. zł więcej niż dysponował ZG „PKS”, ale oferta ta była najtańsza spośród czterech firm jakie zgłosiły się w przetargu.

Z powodu pisma jednego z uczestników przetargu, który zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych „może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy”, Związek Gmin unieważnił ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty i powtórzył procedurę.

14 lutego zdecydowano jednak o powtórnym wyborze tej samej firmy. Po raz kolejny za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję złożoną przez spółkę Solkan. Ponieważ firma zaoferowała skrócenie realizacji zamówienia o 30 dni, inwestycja przy al. Wyzwolenia ma zostać oddana do 30 września br.

Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4