Budowa Podkarpackiego Centrum Nauki tuż, tuż. Właśnie ogłoszono przetarg

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 kwietnia 2019

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia Projektowa F11 via Urząd Marszałkowski

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który odpowiada za realizację Podkarpackiego Centrum Nauki (PCN) ogłosił przetarg na jego budowę. Inwestycja ma powstać w Tajęcinie (gmina Trzebownisko) niedaleko Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Budowa PCN ma być realizowana według procedury „Zaprojektuj – Wybuduj”. To oznacza, że rolą wykonawcy będą prace od przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez samą budowę, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wykonanie inwentaryzacji majątku powstałego w ramach inwestycji.

O projekcie PCN szczegółowo pisaliśmy ostatnio TUTAJ. Całkowita, szacunkowa wartość projektu to prawie 83 mln zł. Na kwotę tę składają się środki UE w wysokości 69 mln zł oraz środki budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 12,3 mln zł jako wkład własny w projekcie (środki kwalifikowane) oraz dodatkowo 1,7 mln zł jako wydatki niekwalifikowane.

Za koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy odpowiada Pracownia Projektowa F11 z Krakowa. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku to 6560,2 mkw. Liczba kondygnacji nadziemnych to trzy plus jedna podziemna. Budynek ma mieć wysokość 19,5 m.

PCN, którego patronem będzie Ignacy Łukasiewicz, będzie składać się m.in. z części ekspozycyjnej i laboratoryjnej.

- Zgodnie z założeniami projektu, utworzony zostanie zespół laboratoriów i pracowni w skład, którego wejdą trzy laboratoria (biologiczno-ekologiczne, chemiczne i fizyczne) oraz dwie pracownie; robotyczna i warsztatowa, gdzie będzie można poznawać tajniki konstruowania, projektowania, obróbki materiałów oraz majsterkowania – wyjaśniał przy okazji opracowania studium wykonalności centrum Tomasz Michalski, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury ds. PCN.

Jak dodawał dyrektor Michalski, drugim, ważnym obszarem działalności ośrodka będą interaktywne eksponaty zarówno stacjonarne rozmieszone na terenie centrum jak i wystawa mobilna. Zaplanowano pozyskanie ponad 200 interaktywnych eksponatów w tym 15 eksponatów stanowiących wystawę mobilną, która odwiedzać będzie miejscowości całego Podkarpacia z ekspozycjami i pokazami naukowymi.

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca ma do 31 grudnia 2021 r. zakończyć roboty budowlane, a do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Termin składania ofert przez firmy upływa 15 maja 2019 r.

Red.

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia Projektowa F11 via Urząd Marszałkowski

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia Projektowa F11 via Urząd Marszałkowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4