Powstaną nowe bloki przy zaporze. Dużo skorzystają na odmuleniu zalewu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 kwietnia 2019

Planowane przez rząd i przedsiębiorstwo „Wody Polskie” odmulenie rzeszowskiego zalewu staje się obecnie podstawowym czynnikiem zwiększania atrakcyjności terenów położonych w pobliżu tej części Wisłoka. Dotyczy to nie tylko terenów typowo rekreacyjnych przeznaczonych do wypoczynku w okolicach Lisiej Góry i Żwirowni, ale także terenów bliżej zapory przeznaczonych w większym stopniu pod inwestycje, a częściowo już zabudowanych.

Widać to na przykładzie działek leżących przy ul. Kwiatkowskiego na wysokości akademików przy ul. Cichej. Dotychczas między zespołem bloków a domami jednorodzinnymi ciągnącymi się wzdłuż zalewu, była tam wolna przestrzeń. Teraz planowana jest w tym miejscu nowa inwestycja mieszkaniowa firmy DevelopRes. Pozwolenie na jej budowę już zostało wydane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta. Będą to dwa bloki 12-kondygnacyjne przy ulicy głównej, a nieco bliżej zalewu ma to być niższy blok składający się z 4 sekcji, każda o 7 kondygnacjach.

Taki układ wysokości poszczególnych elementów projektu pozwala na maksymalne wykorzystanie widokowych walorów tego miejsca w projektowaniu poszczególnych mieszkań. Poza tym na wizualizacjach inwestycji widać, że mieszkaniom na każdej kondygnacji zapewniono olbrzymie tarasy zajmujące całe szerokości budynków. Zabieg ten jeszcze bardziej pozwala wykorzystać potencjał, jaki stwarza szeroki widok z budynków na cały zalew i oczywiście podkreśla widokowy charakter mieszkań.

Według informacji udzielonej nam przez inwestora, budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a pełne jej zakończenie przewiduje się na rok 2022. Założony harmonogram budowy zbiega się z harmonogramem odmulania zalewu, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Otóż od października tego roku do marca 2020 r. i przez kolejne 3 sezony zimowe w latach: 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 – zalew ma być sukcesywnie pogłębiany. Muł wydobywany przez pływający refuler ma być w tych okresach składowany do odcieknięcia na uprzednio wykarczowanym z zarośli terenie pomiędzy brzegiem zalewu a ścieżką spacerową. Teren ten widoczny jest na wizualizacjach naprzeciw planowanych nowych bloków. Muł po odcieknięciu będzie wywożony z terenu Rzeszowa w czasie każdego z sezonów zimowych najpóźniej do miesiąca marca. Ostatni transport ma nastąpić w marcu 2023 r. Po wywiezieniu ostatniej partii mułu teren przybrzeżny ma być oczyszczony i doprowadzony do stanu adekwatnego do rekreacyjnego otoczenia.

Najbliższe 4 lata wyznaczają nam zatem perspektywę, po której zalew, jego nabrzeże i okoliczne obiekty osiągną stan pozwalający w pełni korzystać z odnowionych rekreacyjnych walorów miejsca. Inwestorzy oczywiście chwycili już wiatr w żagle i komercyjnie chcą wykorzystać zwiększającą się atrakcyjność zalewu po jego odmuleniu. Trudno się dziwić. Należałoby jednak oczekiwać, że miasto również nie pozostanie w tyle i w tym czasie z równą skutecznością zadba o rozwój terenów zielonych położonych wzdłuż rzeki i przede wszystkim w górnej części zalewu, by służyły wszystkim mieszkańcom Rzeszowa.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4