Świlcza przekazała tereny pod Szpital Uniwersytecki. Porozumienie podpisane

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 października 2021

Fot. Paweł Bialic

Środa, 27 października to kolejny ważny dzień dla realizacji jednej z najważniejszych inwestycji medycznych na Podkarpaciu. Gmina Świlcza i Uniwersytet Rzeszowski podpisały porozumienie, w ramach którego uczelnia przejmie około 35 ha gruntów na terenie gminy pod budowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Działki przekazane

O budowie szpitala uniwersyteckiego w Świlczy zaczęto mówić już kilka lat temu. Wcześniej uczelnia próbowała uruchomić taką placówkę w oparciu o infrastrukturę istniejących szpitali Rzeszowie, jednak nic z tego nie wyszło. Podjęto zatem decyzję, aby w porozumieniu z władzami Świlczy, wybudować całkowicie nowy kompleks medyczny niedaleko Rzeszowa w pobliżu węzła autostradowego i drogi ekspresowej S19.

- W 2018 roku podpisaliśmy pierwszy list intencyjny, gdzie strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w dążeniu do tej inwestycji. W 2019 roku było kolejne porozumienie, które umacniało wspólne działania w tej materii i zakładało, że będzie to realizowane w ramach wieloletniego programu rozwoju uczelni na lata 2019-2026 - mówił przed uroczystym podpisaniem porozumienia wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Fot. Paweł Bialic

Starania władz Świlczy i Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwestii budowy szpitala uniwersyteckiego w końcu doprowadziły do tego, że w sierpniu tego roku Rada Gminy Świlcza zgodziła się na przekazanie w sumie 35 hektarów ziemi pod budowę obiektu. Środowe podpisanie porozumienia pomiędzy gminą i uczelnią było konsekwencją tej uchwały. Jak podkreślał Adam Dziedzic, rozwój opieki medycznej jest bardzo ważny szczególnie w ostatnim czasie, naznaczonym pandemią koronawirusa. Wspólna inwestycja z uczelnią ma również przynieść efekt synergii.

- Dla mieszkańców będzie to dostęp szeroko rozumianej opieki medycznej, także możliwość kształcenia na kierunkach medycznych. To również ogromne szanse w obszarze rozwoju gospodarczego. Dla uczelni to poszukiwanie nowych technologii, nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki - dodał wójt gminy Świlcza. Jak dodawał Adam Dziedzic, oprócz wspomnianych korzyści, budowa szpitala uniwersyteckiego może przynieść korzyści dla gminy w postaci ulokowania w tym rejonie kolejnych nowych usług zbieżnych z profilem działalności szpitala.

Szpital za 1 mld zł

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek podkreślał, że podpisanie porozumienia w kwestii pozyskania gruntów pod budowę szpitala uniwersyteckiego, może zdynamizować proces inwestycyjny.

- Chcemy, aby to był obiekt nowoczesny, dobrze wyposażony i skuteczny w leczeniu chorób onkologicznych, to ogromne wyzwanie w dzisiejszych czasach. Na budowie obiektu skorzysta gmina Świlcza, zapewne pojawią się nowe miejsca pracy, szpital będzie miejscem, do którego będą lgnęły nowe podmioty gospodarcze, które zostawią tu swoje podatki i ułatwią życie mieszkańcom - mówił rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Fot. Paweł Bialic

Tereny, na których ma powstać obiekt zostały przekazane uczelni nieodpłatnie. W uchwale przyjętej przez Radę Gminy Świlcza zawarto zapis mówiący o tym, że budowa Szpitala Uniwersyteckiego ma zostać rozpoczęta do 2027 roku. W innym przypadku tereny te wrócą w ręce gminy.

Środki na inwestycję mają pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, a także z budżetu państwa. Kwota ta nie będzie mała – szacuje się, że może to być nawet 1 mld zł. Wiadomo, że budowa Szpitala Uniwersyteckiego została zgłoszona do dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W maju tego roku w obecności ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra edukacji Przemysława Czarnka, podpisano deklarację wsparcia ze strony rządu dla starań samorządu województwa i uczelni w kwestii budowy Szpitala Uniwersyteckiego.

Uniwersytet Rzeszowski w docelowej strukturze swojego szpitala przewiduje 100-łóżkowe Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego w aktualnej lokalizacji Kliniki Psychiatrii Ogólnej, które ma sprostać potrzebom pacjentów z terenu powiatu rzeszowskiego. Ponadto przewidziano Klinikę Neurologii zapewniającą kompleksowe leczenie pacjentów neurologicznych. Obiekt ma stanowić nowoczesną bazę dydaktyczną dla studentów kierunku medycznego UR. Szpital ma działać w oparciu o struktury Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.

Karol Woliński

Fotorelacja: Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4