Wkrótce otwarcie hali serwisowej Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

KATEGORIA: INWESTYCJE / 12 lutego 2024

Hala serwisowa PKA - stan z grudnia ub. r.
Fot. Maciej Terpiński

Zaplecze techniczne dla pociągów Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej jest już prawie gotowe. W poniedziałek (12 lutego) członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego oglądali potężny gmach, w którym serwisowane będą pojazdy PKA. Baza, która powstała w pobliżu stacji PKP Rzeszów Staroniwa jest częścią wielkiego projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Jego całkowity koszt to prawie 464 miliony zł z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 150 mln zł.

Obiekt oglądali członkowie zarządu wraz z sekretarzem. Zwiedzanie poprzedziło krótkie spotkanie informacyjne podsumowujące realizację inwestycji. Wzięli w nim udział m.in. marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Anna Huk i Stanisław Kruczek, a także sekretarz województwa Lesław Majkut, skarbnik województwa Waldemar Dzień, dyrektorzy Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda i Zbigniew Kozak oraz Mieczysław Borowiec, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Rzeszowie.

- Prawie pięć milionów pasażerów skorzystało z naszych przewozów regionalnych w poprzednim roku, a ponad połowa tej liczby to podróże w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Ten obiekt zapewni sprawne funkcjonowanie, a zarazem rozwój naszych usług transportowych. Świat stawia na kolej i w tym kierunku będzie podążać także Województwo Podkarpackie – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W ramach projektu kupiono 10 pociągów, które służą podkarpackim pasażerom w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Głównym elementem projektu była budowa hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej PKA, która stanowi element całej bocznicy kolejowej wraz z kontenerową stacją paliw do tankowania pojazdów z napędem spalinowym, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi. Hala składa się z części: serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, szkoleniowej, warsztatowej, magazynowej, administracyjno-biurowej oraz myjni. Koszt budowy samej hali to kwota blisko 150 mln zł.

W ten sposób powstało niezbędne zaplecze techniczne PKA. Jego najważniejszymi elementami są m.in:

- układ torowy (bocznica) z systemem rozjazdów, współpracujący ze stacją PKP Staroniwa,

- myjnia mechaniczna, pracująca w systemie zamkniętym obiegu wody, z podczyszczalnią ścieków,

- tokarka podtorowa do toczenia zestawów kołowych,

- laserowe stanowisko do pomiaru zarysu profili zestawów kołowych,

- waga do sprawdzania nacisku zestawów kołowych na szynę,

- zapadnia umożliwiająca wymianę zestawów kołowych oraz silników trakcyjnych,

- suwnica o nośności 16 ton,

- stanowisko do odladzania taboru,

- stanowisko do szkolenia maszynistów (symulator jazdy został zrealizowany w ramach innego projektu dofinasowanego z RPO WP 2017-2021).

Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na wykonywanie wymaganych przeglądów okresowych pojazdów, bieżących napraw, konserwacji oraz prowadzenia szkoleń dla personelu.

- Hala z końcem grudnia została już przekazana operatorowi przejazdów regionalnych czyli firmie Polregio. Trwają ostatnie prace przy urządzaniu pomieszczeń i w najbliższych tygodniach zaplanowane jest oficjalne otwarcie obiektu - wyjaśnia Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Za zaprojektowanie oraz budowę zaplecza technicznego dla PKA odpowiadało konsorcjum firm w składzie: Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider) oraz Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. (Partner).

Kilka dni temu roku przekazano również do eksploatacji symulator jazdy o wartości 2,4 mln zł dostarczony październiku 2023 r. przez NEWAG S.A. w ramach innej umowy na zakup 12 pojazdów kolejowych. - Symulator cieszył się dużym zainteresowaniem, niemal każdy z gości próbował swoich sił jako maszynista i szybko okazało się, że prowadzenie pociągu nie jest prostym zajęciem - dodaje Tomasz Leyko.

Red.

Zdjęcia: Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4