Konfederacja krytycznie o propozycjach do KPO. „Brak myśli przewodniej”

KATEGORIA: POLITYKA / 7 września 2020

Konferencja Konfederacji. Od lewej: Ryszard Skotniczny, Grzegorz Braun i Andrzej Szlęzak
Fot. Karol Woliński

Podkarpaccy politycy Konfederacji Wolność i Niepodległość krytycznie odnieśli się w poniedziałek (7 września) do przeprowadzenia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego procesu konsultacji zgłaszania projektów do Krajowego Planu Odbudowy oraz oraz samej treści przedstawionych propozycji.

Przypomnijmy, że Krajowy Plan Odbudowy jest to rządowy program mający na celu wzmocnienie krajowej gospodarki w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej a konkretnie w ramach Planu Odbudowy przedstawionego przez Komisję Europejską. Do Polski z tego tytułu ma trafić 23 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczki. Wstępnie szacuje się, że na Podkarpacie może trafić w ramach bezzwrotnych dotacji około 2 mld zł.

Jak twierdzi poseł Konfederacji Grzegorz Braun, proces zbierania opinii dotyczących zaproponowanych projektów do KPO miał być niejasny.

- Projekty do Krajowego Funduszu Odbudowy były zbierane w trybie nieznanym, sama wiadomość o możliwości skorzystania z funduszy została opublikowana na stronie urzędu w połowie sierpnia i 3 czy 4 dni później okazuje się, że konsultacje dobiegły końca - powiedział poseł Grzegorz Braun.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa przedstawił wstępną listę projektów dofinansowania w ramach KPO 13 sierpnia i następnego dnia trafiła ona do konsultacji, które trwały do 18 sierpnia. Dzień później Zarząd Województwa dokonał analizy zgłoszonych uwag, czego efektem stało się przyjęcie listy 37 projektów poddanych procesowi konsultacji do Krajowego Planu Odbudowy. Następnie 25 sierpnia Zarząd Województwa poddał analizie dodatkowe propozycje projektów, które wynikały z uwag zgłoszonych w procesie przeprowadzonych konsultacji, po czym przyjęta została ostateczna lista propozycji projektów do Krajowego Planu Odbudowy z obszaru województwa podkarpackiego, która wraz z dodatkowymi fiszkami projektów zostanie przekazana w uzupełnieniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informację na temat realizacji procesu składania projektów do Krajowego Planu Odbudowy przedstawiono na niedawnej sesji Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego. Jak tłumaczył podczas sesji marszałek Władysław Ortyl, obecna propozycja przedstawionych projektów jest wstępną koncepcją, która będzie jeszcze konsultowana i nadal istnieje szansa zgłaszania swoich uwag w tej kwestii.

Jednak zdaniem polityków Konfederacji czas na możliwość zgłoszenia swoich projektów i uwag był za krótki, oprócz tego w ich opinii proces konsultacji nie był dobrze rozpropagowany przez Urząd Marszałkowski ponieważ nie trafił do świadomości m.in. podmiotów prywatnych, które mogły być zainteresowane dofinansowaniem.

Konfederacja zarzuca również władzom Samorządu Województwa Podkarpackiego brak myśli przewodniej dotyczącej odbudowy gospodarki przy układaniu listy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach KPO.

Andrzej Szlęzak
Fot. Karol Woliński

- Miały to być projekty strategiczne, takie które odbudują gospodarkę po koronawirusie. Patrząc na tę listę można mieć co do tego zasadnicze wątpliwości - mówił Andrzej Szlęzak, radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej sympatyzujący ze środowiskami tworzącymi Konfederację.

Wśród zarzutów wymienionych przez radnego Szlęzaka padły kwestie braku inwestycji, które po zrealizowaniu miałyby się zwrócić finansowo, czy też zgłaszanie propozycji, które nie są do końca przygotowane jak np. budowa drogi ekspresowej S9 łączącej Rzeszów z Radomiem bez określenia dokładnego jej przebiegu. Ryszard Skotniczny, wiceprezes partii KORWiN na Podkarpaciu zwracał z kolei uwagę na brak wśród zgłoszonych projektów do KPO budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa, czyli jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych na Podkarpaciu.

W kwestii zarzutów przedstawicieli Konfederacji dotyczących propozycji projektów z Podkarpacia do Krajowego Planu Odbudowy, zwróciliśmy się z pytaniami do rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Leyki. Czekamy w tej sprawie na odpowiedź.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4