Marszałek Ortyl w debacie z Ursulą von der Leyen. Raport o regionach UE

KATEGORIA: POLITYKA / 12 października 2020

Marszałek Władysław Ortyl w czasie swojego wystąpienia
Fot. screen z materiału wideo

Po raz pierwszy Europejski Komitet Regionów opracował „Unijny barometr regionalny i lokalny”. To raport, który pokazuje w jakim stanie są regiony, miasta i gminy UE. Podczas sesji w której omawiane były jego założenia uczestniczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen. W debacie głos zabrał marszałek Władysław Ortyl.

Analiza skupia się także na skutkach pandemii COVID-19. Raport „Unijny barometr regionalny i lokalny” został opracowany przez EKR po raz pierwszy, ale ma być przygotowywany każdego roku, aby dać dokładny obraz, w jakiej kondycji są regiony UE.

Sprawozdanie zawiera dane i analizy z wielu różnych źródeł, w tym nowych i unikalnych spostrzeżeń z prac Komitetu Regionów oraz z jego współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja barometru koncentruje się na skutkach pandemii COVID-19 i pokazuje działania lokalnych oraz regionalnych władz z poszczególnych krajów UE, które znalazły się na pierwszej linii frontu, a także to, jak ich decyzje wpływają na ożywienie gospodarcze.

Dokument ma bardzo wiele danych sondażowych, które zostały wykonane zaledwie miesiąc przed jego publikacją. Wynika z nich między innymi, że aż 58 proc. Europejczyków uważa, że większy wpływ władz lokalnych i regionalnych będzie oddziaływać pozytywnie na zdolność UE do rozwiązywania problemów.

Dane liczbowe, mapy, analizy, przykłady rozwiązań – tym naszpikowany jest dokument przygotowany przez EKR.

W debacie o raporcie głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który podkreślał, jako szef grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w EKR, że Unia Europejska musi skoncentrować się teraz na dwóch priorytetach: bezpieczeństwie i gospodarce. W kontekście bezpieczeństwa marszałek mówił o badaniach oraz o polityce migracyjnej, a odnosząc się do gospodarki poruszył m.in. kwestie dotyczące energetyki.

Poniżej materiał wideo z wypowiedzią marszałka Władysława Ortyla:

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Red.

Marszałek Władysław Ortyl w czasie swojego wystąpienia
Fot. screen z materiału wideo

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4