Marszałek Władysław Ortyl apeluje do Angeli Merkel o europejską solidarność

KATEGORIA: POLITYKA / 13 października 2020

Marszałek Władysław Ortyl
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Priorytety będą przyświecać niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To główny temat drugiego dnia 140. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. W debacie udział wziął marszałek Władysław Ortyl.

W rozmowach dotyczących prezydencji Niemiec, marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wystąpienia Angeli Merkel, kanclerz RFN, która streściła najważniejsze priorytety niemieckiej prezydencji. Marszałek podkreślał konieczność współpracy i solidarności w celu budowania lepszej Europy, której fundamentem powinna być polityka spójności pozwalająca się rozwijać wszystkim regionom, a jednocześnie niwelować różnice między bogatszymi a biedniejszymi regionami UE. Jako przykład wskazał województwo podkarpackie.

- Motto prezydencji niemieckiej brzmi „razem dla ożywienia gospodarczego w Europie”. Podkreślała Pani w przeszłości, że „Europa jest zdolna do wielkich rzeczy, jeśli będziemy współpracować i pozostaniemy solidarni”. Najlepszym przykładem współpracy na naszym kontynencie jest polityka spójności. Stanowi ona fundament rozwoju regionów i wyrównywania ich szans – mówił marszałek Ortyl.

- Podobnie jak w Niemczech, także w Polsce występują znaczące różnice w zamożności między zachodem i wschodem kraju. Reprezentowane przeze mnie województwo podkarpackie ustępuje w statystykach zamożności regionom położonym przy zachodniej granicy. W ostatnim czasie PKB w przeliczeniu na mieszkańca na Podkarpaciu rósł najszybciej w Polsce. To w dużej mierze zasługa funduszy unijnych. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie fundusze zainwestowane w innowacyjność i rozwijanie przedsiębiorczości – mówił marszałek Ortyl.

Jednocześnie wskazał, że ze względu na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszyły się wpływy do budżetów samorządowych, czemu z kolei mógłby zaradzić nowy budżet unijny i Fundusz Odbudowy. Dlatego w związku z tym marszałek Władysław Ortyl zwrócił się z apelem do kanclerz Angeli Merkel.

- W tym miejscu zwracam się do Pani Kanclerz z moim pierwszym apelem - o dalsze starania prezydencji niemieckiej mające na celu szybkie zawarcie kompromisu budżetowego umożliwiającego regionom rozwijanie ich innowacyjności i konkurencyjności – apelował marszałek. Jego drugi apel wiązał się z koniecznością usprawnienia jednolitego rynku wewnętrznego:

- Życzyłbym sobie by jeśli mała firma transportowa lub informatyczna z Rzeszowa, Berlina lub Bratysławy chciałaby wkroczyć na rynki zagraniczne, uzyskałaby ona gwarancje, że organy administracyjne w tych krajach nie nałożą na nią dodatkowych obowiązków.

- Rozwiązanie tego problemu mogłoby stanowić poparcie przez pani rząd pomysłu wprowadzenia swoistego europejskiego paszportu usługowego. Wpisywałoby się ono doskonale w motto niemieckiej prezydencji – mówił marszałek.

Wystąpienie marszałka Ortyla w materiale wideo:

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, posiedzenie Europejskiego Komitetu Regionów odbywa się w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu.

W poniedziałek podczas sesji, w której omawiane były założenia opracowanego po raz pierwszy przez Europejski Komitet Regionów „Unijnego barometru regionalnego i lokalnego” uczestniczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W debacie nad raportem, który pokazuje w jakim stanie są regiony, miasta i gminy UE głos również zabrał marszałek Władysław Ortyl. Informowaliśmy o tym TUTAJ.

Jutro już ostatni dzień dyskusji prowadzonych w ramach EKR. Tematy, jakie będą poruszać uczestnicy to fundusze i odbudowa oraz sprawy społeczne.

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków UE w ustalonej wcześniej kolejności. Państwo sprawujące prezydencję przewodniczy posiedzeniom Rady UE i reprezentuje ją na arenie międzynarodowej.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4