Budżet województwa na 2021 r. przyjęty. Wydatki wyniosą 1,237 mld złotych

KATEGORIA: POLITYKA / 19 stycznia 2021

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

27 głosami za, przy czterech głosach przeciwko Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął we wtorek (19 stycznia) budżet województwa na 2021 r. Jeden radny nie oddał głosu.

- Sporo pieniędzy na inwestycje wieloletnie i niemałe środki na inwestycje jednoroczne, skrojony proinwestycyjnie – tak budżet regionu na 2021 rok podsumował tuż po jego przyjęciu marszałek Władysław Ortyl. Radni zdecydowaną większością głosów, podczas zdalnego posiedzenia zdecydowali, że dochody regionu w 2021 roku wyniosą 1,191 mld złotych, a wydatki, w tym te na inwestycje kosztować będą 1,237 mld złotych.

Zanim radni zajęli się kwestią budżetu regionu, sejmik przez aklamację przyjął stanowisko w sprawie wyrażenia uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych, pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii.

W ten sposób Samorząd Województwa Podkarpackiego wyraził wdzięczność i uznanie, za walkę z pandemią, lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, diagnostom i innym pracownikom medycznym, dziękując za ich stałe zaangażowanie w ratowanie życia mieszkańców w niezwykle trudnych warunkach. Uchwała jest jednocześnie apelem do mieszkańców regionu o wsparcie, życzliwość i szacunek dla pracowników służby zdrowia, którzy codziennie ryzykują zdrowiem, a nawet życiem, pełniąc służbę w szpitalach, przychodniach i zespołach ratowniczych, ale także w ośrodkach zdrowia, hospicjach i zakładach opieki leczniczej, gdzie znajdują się osoby wymagające szczególnej troski.

O sytuacji pandemicznej w regionie mówiła w czasie obrad wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, skupiając się szczególnie na procesie szczepienia przeciw COVID -19.

- W naszym regionie jest przeszło 36 tysięcy osób wykonujących zawody medyczne. Do wczoraj pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 18 tysięcy 600 osób. Od wczoraj rozpoczęliśmy szczepienia grupy 80+ oraz pensjonariuszy DPS. Traktujemy to działanie absolutnie priorytetowo. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka dotknęła wiele krajów UE, także i Polskę, związanej ze zmniejszeniem ilości dostaw szczepionek, co przekłada się także na nasz region. W regionie mamy 4178 punktów szczepień. Pragnę podziękować samorządom za uławianie dowozu osób starszych, niesamodzielnych do punktów szczepień – mówiła w czasie sesji wojewoda Ewa Leniart.

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Marszałek Władysław Ortyl podejmując kwestię walki z pandemią podkreślił, że już ponad 60 procent członków personelu szpitali i jednostek służby zdrowia podległych samorządowi województwa już zostało zaszczepionych. Marszałek przedstawił także rekomendację Zarządu Województwa Podkarpackiego, zachęcając mieszkańców Podkarpacia do zgłaszania się na szczepienia przeciw COVID-19.

- W imieniu własnym oraz zarządu województwa pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do szczepienia się. Już wiemy, że szczepionki mogą ratować zdrowie i życie milionów oraz pomóc wyjść z pandemii, co tak ważne jest dla naszego codziennego życia oraz gospodarki - powiedział marszałek Władysław Ortyl. – Jak dowodzą autorytety naukowe, gdybyśmy się nie szczepili, to 75 procent społeczeństwa mogłoby zachorować, co w konsekwencji oznacza często ciężkie komplikacje zdrowotne, zagrożenie dla życia, szczególnie osób starszych. Bilans korzyści osobistych, gospodarczych i społecznych jednoznacznie wskazuje na niezbędną potrzebę szczepienia. Dlatego w imieniu zarządu województwa kieruję apel o zgłaszanie się na szczepienia do mieszkańców, włączając się w apele premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Michała Dworczyka.

Najważniejszym elementem sesji było glosowanie, nad budżetem województwa, który przyjęto zdecydowaną większością głosów. Za zagłosowało 27 radnych, przeciw było tylko czterech, jeden radny nie oddał głosu. Dochody województwa w 2021 zaplanowane zostały w kwocie 1 mld 191 mln złotych. Na dochody bieżące to 912 mln złotych, a dochody majątkowe wyniosą 279 mln złotych.

Natomiast wydatki regionu samorząd województwa zaplanował w kwocie 1 mld 237 mln złotych. Wydatki bieżące wyniosą 741 mln złotych, a na wydatki majątkowe czyli inwestycje województwo planuje przeznaczyć 496 mln złotych.

- Budżet reguluje funkcjonowanie samorządu, wyznacza kierunki działań, realizacji strategii, a my realizujemy już nową strategię województwa podkarpackiego, wskazuje źródła realizowania inwestycji i wreszcie nazywa po imieniu inwestycje, które w danym roku powstaną, zostaną rozpoczęte lub zakończone. To jest ważne dla gospodarki, dla tworzenia i utrzymania miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w pandemii - mówił o najważniejszej z podejmowanych przez sejmik uchwał marszałek Władysław Ortyl. – Dla mnie ważne są inwestycje związane z poprawą komunikacji, nie tylko drogowej, ale także kolejowej, ruszyła bowiem ogromna inwestycja w Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną. Za chwilę ruszą dalsze inwestycje infrastrukturalne. Ale równie ważne jest inwestowanie w ochronę zdrowia, edukację, współpraca z regionalnymi uczelniami, budowa Podkarpackiego Centrum Nauki – to są wszystko inwestycje, które w tym roku będą miały miejsce. Budżet jest bardzo dynamiczny i proinwestycyjny – podkreślał marszałek.

Na inwestycje wieloletnie samorząd województwa planuje w 2021 roku wydać 384,4 mln zł. Prawie 247 mln złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na 16 inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym ponad 76 mln złotych na przebudowę drogi 895 na odcinku Solina - Myczków i drogi 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk. Prawie 35 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik, a kolejne miliony zmienią komfort podróżowania na wojewódzkich szlakach Jarosław – Bełżec, Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska. Ponad 20 mln złotych pochłonie budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 w Mielcu.

Na budowę Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zakupy i modernizacje pociągów województwo przeznaczy ponad 47 mln złotych. Prawie 19 mln złotych przeznaczonych zostanie na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP, ponad 9 mln złotych zainwestowanych zostanie w kulturę, a kolejne 7 mln złotych w ochronę zdrowia.

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

- Dziś przyjęliśmy uchwałę na podstawie której wydatkować będziemy w tym roku środki na różnego rodzaju zadania. Dyskutowaliśmy jako radni nad budżetem i na poprzedniej sesji i na komisjach sejmikowych. Co roku przychodzi ten moment, kiedy po ciężkiej pracy, po burzy mózgów, po dyskusjach w czasie posiedzeń merytorycznych komisji, oraz na sesjach plenarnych, dochodzimy do konsensusu i uchwalamy budżet. Przyjęcie budżetu to jest symboliczny moment, choć oczywiście budżety samorządu nie są do końca sztywne, żyjemy w czasach kiedy widzimy, że nie wszystko jesteśmy w stanie perfekcyjnie przewidzieć – podkreśla przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

111 mln złotych samorząd województwa zaplanował na 2021 na inwestycje jednoroczne. Z tej kwoty prawie 27 mln złotych przeznaczonych zostanie na inwestycje w ochronę zdrowia, prawie 26 mln złotych wydanych zostanie na drogi wojewódzkie, a kolejne ponad 6 mln na inwestycje w kulturę.

Mówiąc o budżecie marszałek Ortyl zwrócił uwagę na kwestię nowej perspektywy finansowej, w ramach której po raz kolejny region otrzyma ogromne środki rozwojowe.

- Wczoraj premier ogłosił konsultacje umowy partnerstwa dotyczącej przyszłych środków pomocowych. To są ogromne środki 1,6 mld euro w kwocie gwarantowanej plus możliwość zdobycia dodatkowych środków z rezerwy, co powoduje, że kwota ta mogłaby być porównywalna z tą , którą mamy w obecnej perspektywie. Wkład własny jest nam potrzebny do realizacji przyszłych projektów, już teraz o tym myślimy – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl.

W czasie sesji radni uchwalili Program Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zdecydowali się także wyrazić zgodę na podpisanie przez marszałka Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. To kolejny element budowania współpracy regionów, zainteresowanych rozbudowaniem współdziałania wokół budowy szlaku drogowego Via Carpatia, a także współpracy na rzecz Strategii Karpackiej. Deklaracja Lubelska zostanie podpisana przez: Województwo Lubelskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Podlaskie, Okręg Kowieński (Litwa), Kraj Koszycki (Słowacja), Kraj Preszowski (Słowacja), Komitat Hajdu-Bihar (Węgry).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4