Lucyna Sokołowska zasiądzie w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

KATEGORIA: POLITYKA / 6 lutego 2019

Lucyna Sokołowska
Fot. Materiały prasowe

- Lucyna Sokołowska, członek zarządu powiatu rzeszowskiego, trafiła do grona specjalistów zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jednym z jej zadań będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla lokalnych społeczności - informują przedstawiciele powiatu rzeszowskiego.

Głównym zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie przez rząd problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obszar zagadnień poruszanych przez komisję jest zatem bardzo szeroki. Od np. spraw związanych z polityką unijną, problemami dotyczącymi infrastruktury i rozwoju regionalnego, po edukację, sport i kulturę.

W komisji zasiadają: minister właściwy do spraw administracji publicznej, 11 przedstawicieli powoływanych przez prezesa Rady Ministrów oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych.

Do KWRiST Lucyna Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie, które ma swoją bogatą historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego ubiegłego wieku. – Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych. Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności – mówi.

Lucyna Sokołowska w samorządzie (gminnym, wojewódzkim i powiatowym) pracuje już od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą. Od 2006 r. pełni funkcję członka zarządu powiatu rzeszowskiego.

- To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne. Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym… zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej ojczyzny – komentuje starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada Lucyna Sokołowska, mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów (tzw. ziemskich), które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4