Cały Pogwizdów Nowy w Rzeszowie? Wyrok WSA i skomplikowana sytuacja

KATEGORIA: POLITYKA / 10 września 2020

Fot. Facebook/Pogwizdów Nowy-profil miejscowości

Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, uchwała Rady Miejskiej Głogowa Małopolskiego dotycząca zmiany granic sołectw Pogwizdów Nowy i Rudna Mała została unieważniona. To ważna informacja w kontekście włączenia sołectwa Pogwizdów Nowy od 1 stycznia 2021 roku w granice Rzeszowa. Taka decyzja z jednej strony cieszy część mieszkańców Pogwizdowa Nowego, ale z drugiej rodzi dosyć skomplikowaną sytuację dotyczącą samego przyłączenia sołectwa do Rzeszowa.

Przypomnijmy, że władze Głogowa Małopolskiego w związku z wieloletnimi staraniami Rzeszowa o włączenie sołectwa Pogwizdów Nowy w swoje granice, postanowiły włączyć część tego sołectwa obejmującą 30 domów, a także tereny w rejonie dawnego Polamu, gdzie funkcjonują firmy, do innego sołectwa na terenie gminy czyli Rudnej Małej.

Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Głogowa Małopolskiego przyjęła 30 grudnia 2019 roku. Przeciw temu rozwiązaniu protestowała jednak część mieszkańców Pogwizdowa Nowego na czele z sołtysem tej wsi Mariuszem Iskrzyckim. Mieszkańcy sprzeciwiający się wyłączenia z Pogwizdowa części terenów zaskarżyli uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. 9 września WSA w Rzeszowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Wyrok w tej sprawie jest jednak nieprawomocny.

- Oczywiście jesteśmy zadowoleni z decyzji WSA, duża część mieszkańców wyraźnie sprzeciwiała się wyłączeniu tych terenów z Pogwizdowa Nowego. Mamy oczywiście jednak świadomość, że wyrok jest nieprawomocny i władze gminy Głogów Małopolski mogą złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego - mówi nam sołtys Pogwizdowa Nowego Mariusz Iskrzycki.

Władze Głogowa Małopolskiego czekają obecnie na uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie aby móc odnieść się konkretnie do decyzji w sprawie unieważnienia uchwały. Burmistrz gminy Głogów Małopolski Paweł Baj zapowiada jednak, że skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostanie złożona.

- Czekamy oczywiście na uzasadnienie wyroku sądu, ale możemy stwierdzić, że będziemy się odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ zmiana granic sołectw wewnątrz terenu gminy naszym zdaniem była jak najbardziej zgodna z prawem - mówi nam burmistrz Paweł Baj.

Zdaniem burmistrza Pawła Baja wyrok WSA w Rzeszowie bardzo mocno komplikuje stan prawny dotyczący samego włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa.

- Wielokrotnie przestawiałem nasze stanowisko tej sprawie i wojewodzie i również w ministerstwie tłumacząc, że włączenie Pogwizdowa do Rzeszowa biorąc pod uwagę obecny stan dotyczący zmiany granic w obrębie gminy może doprowadzić do bardzo skomplikowanej sytuacji - twierdzi burmistrz Paweł Baj.

Co będzie po 1 stycznia jeśli sąd przyzna rację gminie Głogów Młp.

Przyjęte przez rząd w lipcu rozporządzenie dotyczący poszerzenia granic od 1 stycznia 2021 roku zakłada włączenie Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa w starych granicach, czyli bez uwzględnienia uchwały Rady Miejskiej Głogowa Małopolskiego, która włącza część Pogwizdowa do Rudnej Małej. W treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia pojawiła się jednak uwaga dotyczącą uchwały Rady Miejskiej Głogowa Małopolskiego zmieniającą granice Pogwizdowa Nowego i Rudnej Małej. Nowe granice Pogwizdowa w związku z uchwałą Rady Miejskiej Głogowa miały zostać wyznaczone na podstawie pomiarów geodezyjnych, a projekt rozporządzenia zmieniający granice Rzeszowa miał zostać w związku z tym znowelizowany jeszcze przed końcem roku.

W przypadku gdyby władze Głogowa Małopolskiego nie odwoływały się do wyższej instancji lub też NSA ostatecznie nie przyznało im racji, wtedy cały Pogwizdów Nowy powinien znaleźć się w granicach Rzeszowa.

Jednak co w przypadku gdyby NSA przychylił się do skargi kasacyjnej władz Głogowa Małopolskiego? Raczej ciężko liczyć na to, że skarga kasacyjna zostanie rozpatrzona do 1 stycznia 2021 roku czyli daty włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa. Rozpatrzenie skargi złożonej do WSA trwało 7 miesięcy. W takiej sytuacji Pogwizdów Nowy w całości od 2021 roku będzie w Rzeszowie. Czy jednak gdyby NSA przyznał po tej dacie rację władzom Głogowa Małopolskiego, to wówczas już część Rzeszowa zostanie wtedy wyłączona do sołectwie Rudna Mała w gminie Głogów Małopolski?

Na te pytania nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi. Być może wyjściem byłoby przesunięcie włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa o rok. W tym czasie sprawa sądowa powinna jednoznacznie się rozstrzygnąć. Decyzja o ewentualnym wstrzymaniu zmiany granic należy jednak do rządu.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4