WUP: ponad miliard zł wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w regionie

KATEGORIA: GOSPODARKA / 10 września 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Fot. PUW

Od chwili uruchomienia w kwietniu Tarczy Antykryzysowej do końca sierpnia wsparcie to na Podkarpaciu przekroczyło już miliard złotych. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawił szczegółowe dane dotyczące udzielonej w tym okresie pomocy.

- Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uruchomił nabór wniosków od przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - przypomina Krzysztof Powrózek z WUP.

Od 1 do 31 sierpnia 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 357 wniosków na dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opiewają one na ponad 30 milionów złotych (30 673 750 zł), dla 8 084 osób.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

- obniżonego czasu pracy – 34 dla 2345 pracowników, na 5 milionów złotych (5 003 980 zł),

- przestoju ekonomicznego – 15 dla 60 pracowników, na 133 tysięcy złotych (133 228 zł),

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem – 313 dla 5679 pracowników na ponad 25 milionów złotych (25 536 540 zł).

W tym okresie wypłacono wsparcie łącznie dla 24 988 pracownikom, realizując wnioski 548 firm na ponad 74 miliony złotych (74 287 717 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od chwili jej uruchomienia 1 kwietnia 2020 roku wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom wsparcie w wysokości:

- w kwietniu 40 milionów złotych,

- w maju 106 milionów złotych,

- w czerwcu 107 milionów,

- w lipcu 69 milionów złotych,

- w sierpniu 74 miliony złotych,

co w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia br. wyniosło łącznie 396 milionów złotych.

- Od końca czerwca, po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, można składać nowe, uproszczone wnioski. W stosunku do wcześniejszych nie ma wymogu obniżania wymiaru czasu pracy ani zawierania porozumień z załogą. Jednocześnie wciąż istnieje, równolegle, możliwość ubiegania się o wsparcie na dotychczasowych zasadach. Obecnie można składać wnioski o wsparcie za wrzesień i październik. Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników można składać do 27 września 2020 roku. Oznacza to, że dla wniosków złożonych przed tym dniem można ubiegać się o wsparcie za wrzesień, październik i listopad - wyjaśnia Krzysztof Powrózek.

Liczba wszystkich wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, które zostały złożone do podkarpackich powiatowych urzędów pracy to ponad 116 tysięcy (znaczna ich część czyli ponad 85 tysięcy to wnioski o mikropożyczki). Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Dębicy i Jarosławiu. W każdym z tych urzędów znacznie ponad połowę wniosków stanowią mikropożyczki.

Liczba przedsiębiorców, którym wypłacono środki w ramach mikropożyczek wynosi ponad 79 tysięcy, najwięcej wniosków wypłacono w urzędach w: Rzeszowie, Krośnie, Dębicy, Mielcu i Przemyślu.

Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy środków na dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej w okresie kwiecień–sierpień br. wyniosła prawie 678 milionów złotych.

- Tym samym wysokość wsparcia wypłaconego podkarpackim przedsiębiorcom (przez powiatowe urzędy pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) wyniosła łącznie 1 miliard 74 miliony złotych - podsumowuje Powrózek.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4