W czwartek spotkaj się z ekspertami w Urban Lab. Tematem ZUS i prawo pracy

KATEGORIA: GOSPODARKA / 18 listopada 2021

Fot. pixabay

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie z ekspertami w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 listopada w godzinach 10.00-14.00 w rzeszowskim Urban Labie przy ul. 3 Maja. Wezmą w nim udział eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie (ZUS), Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Oddział w Rzeszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

W czasie rozmów z ekspertami będą poruszone następujące zagadnienia:

Biznes a ZUS:

-Elektroniczny ZUS;

-Zgłoszenie do ZUS - jak i po co?;

-Wyrejestrowanie z ubezpieczeń; -Ubezpieczenia członków rodziny, -Ubezpieczenie osób współpracujących z przedsiębiorcami;

-Zgłoszenie pracownika do ZUS;

-Ulgi w składkach do ZUS;

-Ulga na start, preferencyjna podstawa, -Działalność nieewidencjonowana;

-Mały ZUS;

-Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS.

-Biznes a prawo pracy:

-Zagadnienia związane ze stosunkiem pracy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;

-Rodzaje umów o pracę,

-Najważniejsze przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy;

Przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Biznes a KRUS:

„Ulga na start” przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników;

Ubezpieczenie społeczne rolników, a prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wykonywaniu umowy zlecenia lub powołania do rady nadzorczej.

-Biznes a niepełnosprawność:

-Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

-Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W trakcie trwania spotkania z ekspertami w specjalnie wydzielonej strefie PUE ROOM będzie można dokonać potwierdzenia profilu zaufanego oraz założyć konto na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Ponadto w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Urban Labie pojawią się przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie promujący dotacje jako jedną z form instrumentów rynku pracy.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4