„Mały ZUS” szansą dla przedsiębiorców. Ale pod pewnymi warunkami

KATEGORIA: GOSPODARKA / 27 grudnia 2018

Fot. pixabay.com

Od początku nowego roku niektórzy przedsiębiorcy będą mieli szansę płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Taką możliwość ma zapewnić tak zwany „mały ZUS” czyli nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Według nowych przepisów z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą co najmniej przez 60 dni w 2018 roku. Prowadzący działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z ulgi przez 36 miesięcy od momentu jej uzyskania. O zmianach w przepisach poinformowano podczas czwartkowej konferencji w rzeszowskim oddziale ZUS.

- Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą miały możliwość płacić mniejszą składkę. Co należy podkreślić „mały ZUS” dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości - powiedziała Ewa Papiewska-Borkowska – dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Dyrektor ZUS w Rzeszowie wymieniła również jakie korzyści stwarza to rozwiązanie.

- „Mały ZUS” oznacza przede wszystkim mniejsze obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy, ale również mniejsze obciążenie pod względem formalnym - tłumaczyła Ewa Papiewska-Borkowska.

Czwartkowa konferencja w ZUS. Od lewej: Dorota Kijowska z rzeszowskiego oddziału ZUS, Ewa Papiewska-Borkowska – dyrektor oddziału ZUS w Rzeszowie, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy
Fot. Karol Woliński

Jednak żeby uzyskać tego typu ulgę podatkową, przedsiębiorca poza tym, że musi prowadzić działalność w poprzednim roku przez 60 dni, musi spełnić szereg warunków:

- Jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji od Działalności Gospodarczej.

- W ostatnim roku kalendarzowym nie miały wobec niego zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

- Przychody, które osiągnął w ubiegłym roku kalendarzowym z działalności gospodarczej nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi (jest to trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, która w 2018 roku wyniosła 63 tys. zł).

- Nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

- Nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu korzystania z „małego ZUS-u”.

- Nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dnieim jej rozpoczęcia wykonywał w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Co ważne z „małego ZUS-u” nie może skorzystać również przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej,partnerskiej, jednoosobowej spółki z o. o. oraz osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę czy inną formę wychowania.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS w Rzeszowie, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki, aby taką ulgę otrzymać w momencie wejścia w życie przepisów, będzie on miał wtedy tylko 7 dni aby złożyć do ZUS odpowiednie dokumenty.

- 8 stycznia to ostatni dzień dla osób, które od początku roku będą spełniać warunki przyznania ulgi, w którym można składać oświadczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży odpowiednich dokumentów w tym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z tego typu uprawnienia, która będzie nieodwołalna - powiedziała Dorota Kijowska z rzeszowskiego oddziału ZUS.

Podobnie będzie w sytuacji gdy przedsiębiorca spełni warunki w ciągu roku kalendarzowego, wtedy również od tego momentu będzie miał 7 dni na przekazanie dokumentów do ZUS.

„Mały ZUS” będzie nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność ponieważ warunkiem płacenia niższych składek w ramach „małego ZUS-u” jest prowadzenie działalności przez 60 dni w poprzednim roku. Dla nowych przedsiębiorców przewidziano natomiast inne rozwiązania, takie jak ulga na start (pierwsze 6 miesięcy bez płacenia składek na ubezpieczenie społeczne) czy preferencyjne składki ZUS.

Dorota Kijowska z rzeszowskiego oddziału ZUS przypomniała, że 8 stycznia 2019 r. będzie ostatnim dniem dla osób, które od początku roku będą spełniać warunki przyznania ulgi, w którym można składać oświadczenia związane z „małym ZUS-em”
Fot. Karol Woliński

Przykład

Minimalny dotychczasowy tzw. „duży ZUS” dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek:

- ubezpieczenia społeczne:

emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe (chorobowe jest dobrowolne) = 843,45 zł

kwota uwzględnia ubezpieczenie chorobowe.

Do tego składki na

- ubezpieczenie zdrowotne

- fundusz pracy

Przykład

Tzw. „mały ZUS” w 2019 roku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek:

Pan Bartłomiej spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 3572,58 zł. Zatem jego najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. będzie wynosić 1815,94 zł.

Wysokość składek w takim przypadku będzie wynosić

- ubezpieczenia społeczne:

emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe (chorobowe jest dobrowolne) = 574,57 zł

kwota uwzględnia ubezpieczenie chorobowe

Do tego składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4