Misja Miast UE. Rzeszów w elitarnym gronie 100 europejskich miast

KATEGORIA: GOSPODARKA / 29 kwietnia 2022

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Rzeszów znalazł się w elitarnym gronie europejskich miast, które będą realizować działania badawcze związane m.in. z neutralnością klimatyczną w ramach projektu Misja Miast.

- Komisja Europejska ogłosiła listę 100 miast, które wezmą udział w misji Unii Europejskiej dla miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych. Wśród uczestników projektu znalazły się m.in. Madryt, Lyon, Barcelona, Amsterdam, Mediolan, Marsylia. Polskę reprezentować będzie pięć miast. Jednym z nich będzie Rzeszów - poinformował w piątek (29 kwietnia) Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

W projekcie „100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych do 2030 r.”, nazywanym w skrócie Misja Miast weźmie udział 100 miast z wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej oraz 12 dodatkowych pochodzących przede wszystkim z krajów stowarzyszonych.

- Do udziału w Misji Miast zakwalifikowanych zostało tylko pięć polskich miast. Wśród nich jest Rzeszów a także Warszawa, Wrocław, Łódź i Kraków - wyjaśnia Artur Gernand.

Misja Miast otrzyma 360 mln euro dofinansowania z programu „Horyzont Europa” na lata 2022-23 na rozpoczęcie innowacyjnych działań badawczych związanych m.in. z ekologiczną mobilnością, efektywnością energetyczną i ekologicznym planowaniem urbanistycznym.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Nowa inicjatywa KE

Komisja Europejska ogłosiła w listopadzie ubiegłego roku nabór pod nazwą „Misja neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast”, którego celem ma być wyłonienie co najmniej 100 europejskich miast, wyrażających gotowość do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Rzeszów znalazł się w gronie zwycięskich 100 europejskich miast. Łącznie zainteresowanie udziałem w inicjatywie wyraziło 377 miast z całej Europy.

Misje UE to nowa inicjatywa KE, która funkcjonować będzie w ramach programu badawczo-innowacyjnego Horyzont Europa na lata 2021-2027.

Ich głównym celem będzie wspieranie transformacji Europy w bardziej ekologiczny, zdrowszy, sprzyjający włączeniu społecznemu i odporny kontynent. Ich celem jest zapewnienie obywatelom Europy wymiernych korzyści oraz zaangażowanie Europejczyków w działanie na rzecz poprawy jakości środowiska.

Każda misja będzie działać jako portfolio działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne, a nawet inicjatywy ustawodawcze.

Miasta odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Zajmują one jedynie 4% powierzchni lądowej UE, ale mieszka w nich 75% obywateli UE. Ponadto miasta zużywają ponad 65% światowej energii i odpowiadają za ponad 70% światowych emisji CO2.

Miasta te będą działały jako ośrodki eksperymentów i innowacji. Inicjatywa bazuje na współpracy z uczestniczącymi w niej regionami, miastami i organizacjami, a także z obywatelami. Aby misje mogły odnieść sukces, muszą zmobilizować i aktywizować podmioty publiczne i prywatne, takie jak państwa członkowskie UE, władze regionalne i lokalne, instytuty badawcze, przedsiębiorców i inwestorów, aby wywrzeć rzeczywisty i trwały wpływ. Kluczowym elementem misji będzie dotarcie do społeczności lokalnych i współpraca z obywatelami w celu zwiększenia społecznej absorpcji nowych rozwiązań i podejść.

Platforma Misyjna zapewni miastom niezbędną pomoc techniczną, regulacyjną i finansową. Ponadto w latach 2021-23 w ramach programu „Horyzont Europa” zainwestuje około 350 mln euro w działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z misją (np. w zakresie mobilności, energii, planowania przestrzennego).

Red.

Miasta w UE uczestniczące w misji na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r. - mapa
Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4