Rok Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Co udało się osiągnąć stowarzyszeniu?

KATEGORIA: GOSPODARKA / 12 maja 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Niemal rok temu podpisano list intencyjny, w ramach którego powołano Podkarpacką Dolinę Wodorową. Zbliżająca się rocznica powstania tej inicjatywy, to dobra okazja do tego, aby podsumować postępy w realizacji projektu oraz przedstawić wyzwania i szanse w wykorzystaniu wodoru w podkarpackim przemyśle.

„Efektywny rok”

List intencyjny, który przewidywał powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej został podpisany 18 maja 2021 roku. W Rzeszowie z tej okazji gościł premier Mateusz Morawiecki. Pod dokumentem powołującym dolinę wodorową podpisali się przedstawiciele władz województwa, samorządów, oraz wielu instytucji z branży nauki i biznesu.

W ciągu 12 miesięcy Podkarpacka Dolina Wodorowa nabrała już realnych kształtów. Powołano stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa, wybrano jego władze oraz określono ramy działalności. Celem stowarzyszenia ma być wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego. W czwartek 12 maja podczas posiedzenia zarządu stowarzyszenia podsumowano dotychczasową działalność doliny wodorowej oraz wyznaczano wyzwania na przyszłość.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W otwartym posiedzeniu PDW udział wziął pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, który podkreślał, że Podkarpacka Dolina Wodorowa jest pierwszą tego typu inicjatywą powołaną przy wsparciu rządu i władz samorządowych.

- Podkarpacie ma ogromny potencjał w zakresie wykorzystania zielonego wodoru, ale również jego produkcji. Wysoko oceniamy państwa aktywność, ten rok został wykorzystany bardzo efektywnie - podkreślał Ireneusz Zyska.

Jego zdaniem motywem przewodnim działalności doliny wodorowej powinna być Dolina Lotnicza, gdzie już trzy firmy prowadzą pracę nad napędem wodorowym dla silników transportu lotniczego.

Dobre recenzje

PDW zebrała również dobre recenzje w trakcie warsztatów organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska z przedstawicielami Clean Hydrogen Partnership - partnerstwa publiczno-prywatnego dystrybuującego środki UE w wybranych obszarach rozwoju technologii wodorowych.

- Podkarpacka Dolina Wodorowa została oceniona jako najlepiej rozwinięta, a plany dotyczące podejmowania zagadnień związanych z dystrybucją wodoru, energetyką i zastosowaniem w lotnictwie zostały przyjęte z dużym entuzjazmem - podkreślał prezes stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa prof. Jarosław Sęp z Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Obecne działania Podkarpackiej Doliny Wodorowej skupiają się na analizie stanu posiadania i możliwości podmiotów, które należą do stowarzyszenia pod kątem produkcji, dystrybucji i wykorzystania wodoru w gospodarce. W planie jest powołanie zespołów roboczych ds. transportu, energetyki, oraz przemysłu i gospodarki komunalnej.

- Dzisiaj przechodzimy od działań organizacyjnych do działań merytorycznych. Naszym głównym zadaniem jest budowa spójnego projektu Podkarpackiej Doliny Wodorowej łączącego wszystkie inicjatywy cząstkowe w dziedzinie wodorowej. Chcemy skorzystać przy tym z funduszy europejskich, jest na to szansa - zapewniał prezes Podkarpackiej Doliny Wodorowej Jarosław Sęp.

Gwarancje niezależności

W posiedzeniu zarządu udział wzięli również marszałek województwa Władysław Ortyl oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreślała sprawne przygotowanie działalności stowarzyszenia Odniosła się także do aktualnej dynamiki w krajobrazie geopolitycznym naszej części Europy.

- Jakiekolwiek działania służące temu, aby zastąpić tradycyjne źródła energii, dają nam pełniejsze gwarancje do niezależności pod każdym względem – przekonywała Ewa Leniart.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił gotowość regionalnego samorządu do działań na rzecz rozwoju Doliny.

- Patrzę na dolinę wodorowa jako na najmłodsze dziecko w systemie klastrowym Podkarpacia, które na tym etapie rozwoju należy mocno wspierać - dodał Władysław Ortyl.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W trakcie posiedzenia zarządu przedstawiono również referaty programowe dotyczące możliwości produkcji wodoru oraz wykorzystania go w energetyce, transporcie publicznym i lotniczym. Szczegóły TUTAJ.

W skład Podkarpackiej Doliny Wodorowej wchodzi 11 podmiotów.

Karol Woliński

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4