W Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie otwarto ProtoLab

KATEGORIA: GOSPODARKA / 13 maja 2019

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

W Rzeszowie powstał ProtoLab - przestrzeń dla rozwoju innowacji, ciekawych pomysłów, idei. To nowoczesne pracownie i warsztaty uruchomione w ramach Podkarpackiego Centrum Innowacji, dające dostęp do najnowszych technologii i wsparcie merytoryczne specjalistów.

ProtoLab to jeden z trzech obszarów działalności prowadzonej przez Podkarpackie Centrum Innowacji. To profesjonalne pracownie i warsztaty wyposażone w urządzenia i narzędzia umożliwiające projektowanie i wykonywanie prostych, jak i zaawansowanych prototypów. Główną ideą ProtoLab jest stworzenie studentom i badaczom możliwości rozwoju oraz uczenia się poprzez eksperymentowanie w zakresie własnych projektów w oparciu o interdyscyplinarne zespoły. Przyłączając się do społeczności ProtoLab można otrzymać bezpłatny dostęp do całego budynku, wystarczy się tylko zarejestrować.

O tych i innych możliwościach, jakie daje ProtoLab działający w ramach PCI mówiono podczas oficjalnego otwarcia. Uczestniczył w nim marszałek województwa Władysław Ortyl, który przypomniał genezę powstania PCI oraz mówił o tym, jak ważną rolę będzie pełnić platforma ProtoLab w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań na Podkarpaciu.

- Dzisiaj jest ważny dzień dla województwa podkarpackiego. PCI działa już od jakiegoś czasu, a dziś otwieramy ProtoLab – część laboratoryjno-warsztatową. Musimy promować tę instytucję, bo PCI będzie skupiać rozsiane po regionie działania innowacyjne. A ProtoLab będzie funkcjonować jako miejsce otwarte dla wszelkiego rodzaju pomysłów – powiedział marszałek Ortyl.

Bartosz Jadam, pierwszy prezes PCI, a obecnie dyrektor operacyjny, podkreślał, że u podstaw powstania PCI leżały ambicje, pasja, determinacja i zaangażowanie.

- Projekt jest składową najlepszych praktyk na świecie, jakie udało nam się znaleźć i podpatrzeć – stwierdził Bartosz Jadam.

- Kluczem do sukcesu PCI są przedsiębiorstwa i uczelnie z nim współpracujące – dodawał Jacek Kubrak, prezes PCI, który przedstawił także formy wsparcia grantowego, z jakiego będą mogli korzystać naukowcy w najbliższym czasie.

ProtoLab mieści się przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie. Do dyspozycji chętnych są pracownie, które umożliwią konstruowanie prototypów m.in. pracownia wirtualnej rzeczywistości, elektroniki, komputerowa, warsztat narzędziowy.

Przewodnią ideą, która sprzyjała temu miejscu, było stworzenie możliwości eksperymentowania osobom zainteresowanym innowacjami oraz danie im możliwości korzystania z narzędzi oraz sprzętu do realizacji własnych projektów w podejściu „od idei do prototypu”. Korzystanie z ProtoLab jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: protolab.pcinn.org

PCI zaprasza wszystkich studentów i pracowników uczelni na spotkania informacyjne, które odbędą się w środę 15 maja 2019 r. o godzinie 10.00, 14.00 i 18.00. Zapisy pod adresem:bit.ly/RejestracjaNaSpotkanieInformacyjneProtoLab

ProtoLab Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powstało w wyniku współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. PCI jest spółką samorządową województwa podkarpackiego i jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem PCI jest efektywne łączenie nauki z biznesem w procesie budowania nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji jest skoncentrowana w trzech platformach. Pierwsza skupia się na wsparciu najlepszych projektów B+R realizowanych przez zespoły naukowe partnerskich jednostek naukowych o wysokim potencjale do komercjalizacji. Drugi obszar aktywności obejmuje wsparcie sprzedaży usług badawczych świadczonych przez podkarpackie laboratoria oraz procesy zakupu usług badawczych przez przedsiębiorców, a trzecia platforma to właśnie otwarty 13 maja ProtoLab.

Red.

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4