Dobre wyniki gospodarcze Podkarpacia. Najwyższy wzrost PKB w Polsce! FILM

KATEGORIA: GOSPODARKA / 10 stycznia 2020

W 2018 roku województwo podkarpackie odnotowało największy w kraju wzrost produktu krajowego. W porównaniu do roku 2017 roku wzrost PKB wyniósł 7,8 procent, co dało Podkarpaciu pozycję lidera w kraju. Taką informację przekazał w piątek marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wraz Wojciechem Magnowskim, dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim oraz Markiem Cierpiałem-Wolanem, dyrektorem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

- Jesteśmy liderem dynamiki wzrostu PKB co pokazuje, że możemy udanie rywalizować z pozostałymi regionami posiadającymi potężny przemysł, dobre położenie geograficzne oraz pozytywne uwarunkowania geograficzne - mówił Władysław Ortyl podczas piątkowej konferencji prasowej.

Marszałek Władysław Ortyl
Fot. Karol Woliński

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Cierpiał-Wolan podkreślał, że Podkarpacie dzięki stabilnej sytuacji demograficznej ma utrudnione zadanie aby gonić inne województwa Polski Wschodniej w kwestii wskaźników poziomu PKB na liczbę mieszkańców. Mimo to Podkarpacie w 2018 roku wyprzedziło w zestawieniu województw jeżeli chodzi o wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwo warmińsko-mazurskie i z wynikiem 38 872 zł zajmuje 15 miejsce w skali kraju.

- Jesteśmy regionem bardzo stabilnym jeżeli chodzi o demografię. Przeliczanie wskaźnika wartości PKB na jednego mieszkańca gdy w innych regionach liczba mieszkańców się kurczy powoduje, że ciężko jest je gonić. Mimo wszystko udało nam się osiągnąc tak dobry wynik i przesunąć się o jedną pozycję wyżej - uważa dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Wpływ na tak dobrą pozycję Podkarpacia w rankingu województw jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu PKB były wysokie wskaźniki w kilku dziedzinach. Województwo podkarpackie w 2018 roku znalazło się na pierwszym miejscu pod względem dynamiki wzrostu osób zatrudnionych w przemyśle. Odsetek osób pracujących w przemyśle stanowił 35 procent, co dało Podkarpaciu 5 miejsce w skali kraju, a średnia w kraju wyniosła 31,8 procent. Wzrost dynamiki zatrudnienia w tej dziedzinie w porównaniu do 2017 roku wyniósł 4,47 procent.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Cierpiał-Wolan
Fot. Karol Woliński

Oprócz tego Podkarpacie osiągnęło dobre wyniki pod względem nakładów przedsiębiorstw na działalność inwestycyjną (1 miejsce w skali kraju z wynikiem 23,8 procent).

Z kolei na terenie województwa, przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe z sektora prywatnego stanowiły w 2018 roku aż 58,8 procent co ulokowało region podkarpacki na 2 miejscu w kraju. Natomiast wskaźnik dotyczący współpracy firm w zakresie innowacji wyniósł 10,2 procent i był to największy odsetek w kraju (średnia krajowa wyniosła 6,6 procent).

Dobry wynik Podkarpacie uzyskało również w zestawieniu dotyczącym udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport, który wyniósł w 2018 roku 5,4 procent co dało naszemu regionowi 4 miejsce w kraju. Liczba udzielonych patentów na wynalazki na tle kraju wyniosła 4,2 procent co ulokowało Podkarpacie na 9 miejscu.

Jak zaznaczył Władysław Ortyl, Podkarpacie lideruje również w wykorzystaniu Funduszy Unijnych. Świadczy o tym pierwsze miejsce w wykorzystaniu środków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (1,6 mld zł).

Fot. Karol Woliński

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego, Podkarpacie lokuje się na 2 miejscu pod względem złożonych wniosków o płatność (wynik 46,88 procent) i na piątym w zakresie kontraktacji (wynik 80,17 procent). Kwota zakontraktowana do końca 2019 roku wynosi 7,2 mld zł, a środki wypłacone to 4,2 mld zł. Podkarpacie znajduje się również na 2 miejscu w zestawieniu dotyczącym dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczba zrealizowanych projektów z tego programu wynosi 495 co daje 3,5 mln zł.

- Suma pomocy, która trafia do naszego województwa to obecnie 12,3 mld i będziemy mogli tę kwotę, lub też tę, która ostatecznie trafi do nas w tej perspektywie finansowej, porównywać z kwotą dofinansowania tej zbliżającej się perspektywy, która może być już niższa - uważa Władysław Ortyl.

Obecna Perspektywa Finansowa obejmuje lata 2014-2020. Jak wskazuje Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim czasu na wydatkowanie środków uzyskanych w ramach kończącej się perspektywy zostało jeszcze sporo.

- Realizacja programu nie kończy się już w tym roku i projekty będą realizowane do końca 2023 roku w ramach alokacji, więc mamy jeszcze sporo czasu, aby te środki wydatkować, a jak pokazują wskaźniki dynamiki wdrażania programu są dobre - tłumaczy Wojciech Magnowski

Wokul

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4