W Rzeszowie odbyły się konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji

KATEGORIA: GOSPODARKA / 25 sierpnia 2021

Fot. Daniel Kozik/Biuro Prasowe UMWP

W Rzeszowie odbyły się konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa. Stolica regionu to kolejne miasto na mapie konsultacyjnych spotkań, organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Spotkania oświęcone RSI odbędą się w Rzeszowie jeszcze w dniach 26 i 31 sierpnia.

Wtorkowa konferencja konsultacyjna w sprawie RSI poświęcone było obszarowi „Jakość życia”, a szczególnie energii przyjaznej środowisku. Otworzyła je wicemarszałek Ewa Draus, która mówiła między innymi o tym, jak wyglądały prace nad RSI i dziękowała za udział w nich przedstawicielom różnych środowisk społecznych i gospodarczych z regionu:

- Ten dokument powstawał we współpracy z państwem. Prowadziliśmy przez cały rok dialog – pytając jakie są według państwa oczekiwania i kierunki rozwoju branż istotnych dla regionu – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Wicemarszałek mówiła wiele o ważnym dla Podkarpacia obszarze, jakim jest zielona energia. Tej właśnie kwestii poświęcone były szczególnie wtorkowe konsultacje. - Energia przyjazna dla środowiska to jest obszar ważny nie tylko dla Podkarpacia, ale także dla całej Polski, na rozwoju którego bardzo nam zależy. Także ze względu na wizerunek naszego regionu postrzeganego jako region zielony, czysty, z wysoką jakością życia. Dlatego chcielibyśmy rozwijać ten obszar. Mamy tu liczne firmy – małe i duże – z tego sektora i chcielibyśmy ich wspierać, żeby sprostać kierunkom wyznaczanym przez Europejski Zielony Ład – powiedziała Ewa Draus.

Fot. Daniel Kozik/Biuro Prasowe UMWP

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczył także dr Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku, który uczestniczy w pracach nad RSI.

- To jest obszar, który ma przyszłość i który będzie się wszędzie rozwijał, bo wszędzie będą montowane np. panele fotowoltaiczne. Chodzi o to, aby Podkarpacie weszło w produkcję tego typu urządzeń. Do tego na pewno potrzeba połączyć sektor badawczy czyli uczelnie z przedsiębiorcami – mówił dr Bogusław Plawgo, odnosząc się do rozwoju obszaru energii przyjaznej dla środowiska.

Agnieszka Czuchra – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości omówiła z kolei przyszłą perspektywę, w której Podkarpacie otrzyma 67 mln euro więcej niż w poprzednim rozdaniu na lata 2014-2020. W sumie będą to ponad 2 mld 181 mln euro.

- To bardzo dobry prognostyk dla rozwoju naszego regionu – podkreślała dyrektor Agnieszka Czuchra.

Fot. Daniel Kozik/Biuro Prasowe UMWP

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji poświęconej RSI, temu jak powstawał dokument, jakie zagadnienia obejmuje, jakie będą obszary wsparcia czy potencjalne źródła finansowania.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) to dokument, który jest swego rodzaju programem rozwoju gospodarczego dla regionu. RSI ma też służyć realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, gdyż stanowi uszczegółowienie strategii w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także zagadnień związanych z kształceniem kadr na potrzeby gospodarki. Co istotne, przyjęcie RSI WP 2021-2030 jest jednym z warunków dla uruchomienia Funduszy Europejskich.

W pracach nad tworzeniem RSI brali udział eksperci oraz przedstawiciele m.in. przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, samorządów, instytucji otoczenia biznesu. Konsultowana nowa Regionalna Strategia Innowacji jest kontynuacją poprzednich RSI i ma być narzędziem dla zarządu województwa do oddziaływania na sferę gospodarki.

Konsultacje, które rozpoczęły się na Podkarpaciu 5 sierpnia potrwają do 20 września i prowadzone będą na terenie całego województwa. Informacje dotyczące planowanych spotkań konsultacyjnych publikowane są na stronie RSI. Zgłoszenia na poszczególne spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: Konsultacje RSI.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz link do formularza do zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem: (Formularz zgłaszania uwagi RSI). Termin do zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.

Red.

Fot. Daniel Kozik/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4