Rzeszów. Elektrociepłownia podsumowała kalendarzową zimę 2023/2024

KATEGORIA: GOSPODARKA / 29 marca 2024

[współpraca promocyjna]

Fot. PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie podsumowała kalendarzową zimę, która w tym roku nie była sroga. Najniższą temperaturę, -15°C, odnotowano 9 stycznia 2024 r. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna została odnotowana 14 października 2023 roku i wyniosła +23,2°C.

Elektrociepłownia w Rzeszowie, będąca jednym z oddziałów PGE Energia Ciepła, to główny producent ciepła i energii elektrycznej w mieście, który zaspokaja ponad połowę ogólnego zapotrzebowania w na ciepło i ciepłą wodę użytkową. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownię ciepła, dlatego tak ważne jest wykorzystywanie prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Na podstawie prognozowanych zmian temperatury powietrza atmosferycznego, przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc cieplną. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji tak, aby mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, pamiętając jednocześnie o obowiązujących normach środowiskowych.

Sezon grzewczy 2023/2024 rozpoczął się w połowie września 2023 roku, jednak wyjątkowo ciepły październik sprawił, że zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze w porównaniu do lat ubiegłych. Nadejście wiosny poprzedził bardzo ciepły luty. Dopiero marzec przyniósł ochłodzenie i poranne przymrozki. W kończącym się właśnie sezonie grzewczym najniższą temperaturę zewnętrzną zanotowano 9 stycznia bieżącego roku i było to -15°C. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna została odnotowana 14 października 2023 roku i wyniosła +23,2°C.

W obecnym sezonie grzewczym średnia godzinowa moc cieplna wytworzona w elektrociepłowni wyniosła 85,9 megawatów termicznych, natomiast najwyższa osiągnięta została 9 stycznia 2024 roku i wyniosła 200,4 MWt. Źródła wytwórcze elektrociepłowni są w stanie wyprodukować większą moc cieplną, niż była potrzebna w obecnym sezonie grzewczym. Wpływ na wielkość zapotrzebowania sieci ciepłowniczej mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również efektywność energetyczna zasilanych w ciepło budynków, czy przyzwyczajenia odbiorców w zakresie komfortu cieplnego.

Poniżej kilka ciekawych danych związanych z tegoroczną zimą:

Fot. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym potrzeby cieplne ok 65% mieszkańców Rzeszowa. Oddział dysponuje obecnie zainstalowaną mocą elektryczną w wysokości 141 MWe oraz cieplną 528 MWt. Częścią elektrociepłowni jest Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE Rzeszów).

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,1 GWt i mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4