Więcej środków na linie autobusowe w regionie. Łącznie to 33 mln zł

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 17 czerwca 2020

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

Nieco ponad 33 mln zł zostanie łącznie przeznaczone w tym roku na Podkarpaciu na odtworzenie lub uruchomienie 330 połączeń autobusowych. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - rządowego programu, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym w kraju. Początkiem czerwca zakończył się dodatkowy nabór dla chętnych podmiotów w ramach tego funduszu, a w środę wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała jego realizację.

- W dodatkowym naborze otrzymaliśmy 15 zgłoszeń od organizatorów transportu zbiorowego. W sumie wnioski obejmowały dofinansowanie 80 linii komunikacyjnych, co spowodowało absorpcję środków w wysokości około 8 mln zł - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Do naboru dodatkowego przystąpiło 15 organizatorów:

8 gmin,

1 związek międzygminny,

3 powiaty,

2 powiaty na mocy porozumienia,

1 związek powiatowo – gminny.

Największe dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru otrzyma Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - ponad 3,4 mln zł. ZG „PKS”, który jest właścicielem PKS w Rzeszowie zgłosił do dofinansowania 30 linii o łącznej długości 937,2 km. Planuje wykonać na nich ponad 1,2 wozokilometrów, a wkład własny organizatora to 384 tys. zł.

Blisko 1,6 mln zł dofinansowania dostanie Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w powiecie jasielskim, natomiast powiat przemyski około 1,2 mln zł.

Łącznie organizatorzy ubiegali się o dopłaty w wysokości ponad 8 mln zł, na dofinansowanie 80 linii komunikacyjnych przy łącznej liczbie ponad 2,9 mln wozokilometrów.

Linie komunikacyjne objęte dofinansowaniem obejmują obszar około 80 gmin województwa podkarpackiego.

Poniżej relacja wideo z briefingu wojewody:

Zamiast 1 złotego - 3 złote do wozokilometra

Co ważne, w związku z trudną sytuacją firm przewozowych z powodu pandemii koronawirusa decyzją Ministerstwa Infrastruktury dokonano ważnych zmian w zasadach finansowania programu. W dodatkowym naborze zakończonym w czerwcu oraz tym rozstrzygniętym pod koniec zeszłego roku, dopłata do wozokilometra od 1 kwietnia wynosi 3 zł, a nie jak wcześniej 1 zł.

Według informacji przekazanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki, dopłaty przekazane organizatorom transportu zbiorowego w I kwartale w ramach zeszłorocznego naboru wyniosły 1,4 mln zł według stawki 1 zł dopłaty do 1 wozokilometra. Dopłaty zwiększone na podstawie skorygowanych wniosków od 1 kwietnia do 31 grudnia wyniosą około 23,5 mln zł. Do tego dochodzi również wspomniana kwota 8 mln zł dopłaty z dodatkowego czerwcowego naboru objętego już także stawką 3 zł dopłaty.

- Liczne obostrzenia w związku z pandemią w marcu i kwietniu spowodowały spadek liczby pasażerów, a w konsekwencji mniejsze dochody dla firm przewozowych. Liczymy że dofinansowanie na poziome 3 zł do wozokilometra będzie realnym wsparciem, które pozytywnie wpłynie na sytuację naszych przewoźników - stwierdziła Ewa Leniart.

W 2020 roku łącznie (nabór podstawowy i dodatkowy) z funduszu na Podkarpaciu skorzysta 32 organizatorów. Są to:

• Gmina Baranów Sandomierski

• Gmina Wiśniowa

• Gmina Stubno

• Gmina Nowa Dęba

• Powiat Sanocki

• Powiat Krośnieński

• Gmina Dukla

• Gmina Orły

• Gmina Dynów

• Gmina Miejsce Piastowe

• Powiat Brzozowski

• Gmina Krzywcza

• Gmina Frysztak

• Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim

• Gmina Kolbuszowa

• Gmina Przecław

• Gmina Korczyna

• Powiat Jarosławski

• Powiat Stalowowolski

• Gmina Wojaszówka

• Powiat Łańcucki

• Powiat Bieszczadzki

• Związek Gmin „PKS” w Rzeszowie

• Gmina Iwierzyce

• Gmina Sędziszów Małopolski

• Gmina Jodłowa

• Gmina Pilzno

• Gmina Fredropol

• Gmina Jaśliska

• Powiat Tarnobrzeski

• Gmina Dubiecko

• Powiat Przemyski

Na 2020 r. na dofinasowanie przewozów autobusowych województwo podkarpackie otrzymało ponad 52,2 mln zł. Z tego uda się wykorzystać wspomniane 33 mln zł.

W związku z zainteresowaniem przywracania połączeń autobusowych przez jednostki samorządowe, wojewoda Ewa Leniart wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o zabezpieczenie w 2021 roku kwoty 25 mln zł na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Od przyszłego roku stawki dopłat mają wrócić do poprzedniej wysokości czyli 1 zł do wozokilometra.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4