PKS Rzeszów dostał milionowe wsparcie. Zobacz na co je wyda

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 8 stycznia 2021

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.
Fot. Karol Woliński

Okazuje się, że ogromnym zainteresowaniem cieszył się niedawno zakończony nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Województwo podkarpackie do rozdysponowania na rok 2021 miało około 50,3 mln zł. Ta kwota w całości trafi do podmiotów odpowiedzialnych za transport publiczny w regionie. Wsparcie z funduszu zyska 40 podmiotów, z pośród 45 jakie wnioskowały o to dofinansowanie.

- Aż 45 podmiotów złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu, opiewające na kwotę około 58 mln zł, czyli o ponad 7,7 mln zł wyższą od tej jaka została rozdysponowana na Podkarpacie. W związku z tym nie mogliśmy rozpatrzyć pozytywnie wszystkich wniosków. Ostatecznie pieniądze trafią do 40 podmiotów - powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dofinansowanie uzyskał też PKS Rzeszów

Łącznie dofinansowanie pozwoli na realizację dodatkowych 16,2 milionów wozokilometrów na 301 liniach autobusowych. Wśród największych beneficjentów funduszu znaleźli się - Powiatowy-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim (13 mln zł) oraz powiat jarosławski (9,7 mln zł). Z dofinansowania skorzysta również Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, będący właścicielem PKS Rzeszów. Rzeszowski PKS otrzyma kwotę 7,3 mln zł. Jak informują władze ZG PKS w ramach funduszu dofinansowane otrzyma 26 linii autobusowych, realizujących kursy w ramach PKS Rzeszów. Łącznie będzie to około 2,5 mln wozokilometrów. Wkład własny wyniesie niewiele ponad 0,8 mln zł.

Oprócz wymienionych wyżej podmiotów, z dofinansowania skorzystają m.in powiat stalowowolski (7,2 mln zł), gmina Ustrzyki Dolne (1,1 mln zł), gmina Kolbuszowa (0,8 mln zł), gmina Hyżne (0,7 mln zł), a także gmina Iwierzyce (0,6 mln zł).

Pandemia przyczyniła się do szybkiego rozdysponowania środków

W ostatnich latach (wsparcie w ramach funduszu przyznawane jest od 2019 r.) zainteresowanie dopłatami do przewozów autobusowych nie było tak duże jak teraz. W przypadku poprzednich edycji tego programu łączna kwota dofinansowania nie była wykorzystywana przy pierwszym naborze. Trzeba było ogłaszać kolejne nabory wniosków. Obecnie w ramach tylko jednego naboru wniosków wykorzystano cały budżet na 2021 rok. Wojewoda Ewa Leniart podkreślała, ze tak duże zainteresowanie ze strony podmiotów odpowiedzialnych za transport publiczny ma związek z obostrzeniami sanitarnymi, jakie zostały wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa. Wpłynęły one w sposób oczywisty na sytuację ekonomiczna przewoźników.

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych maksymalna kwota dopłaty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. ceny usługi.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4