Rośnie Związek Gmin „PKS”. Od 1 stycznia pojawią się nowe kursy oraz linie MKS

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 23 grudnia 2021

Fot. Paweł Bialic

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” rozszerza swoją działalność. Do grona jego członków dołączyło kolejne sześć samorządów: Błażowa, Lubenia, Kamień, Hyżne, Sokołów Młp. i Raniżów. To oznacza szereg zmian korzystnych nie tylko dla mieszkańców tych gmin, ale dla wszystkich pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej (MKS), której organizatorem jest Związek Gmin „PKS”.

Przypomnijmy, że dotąd Związek tworzyło dziewięć podrzeszowskich samorządów: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. Po zmianach ZG „PKS” składa się z piętnastu gmin. Formalnie zmiana Statutu Związku weszła w życie 17 grudnia wraz z opublikowaniem odpowiedniej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

To oznacza istotną zmianę skali działania organizacji. - Związek Gmin liczył do 16 grudnia br. ponad 130 tys. mieszkańców, a obecnie po przystąpieniu gmin Błażowa, Lubenia, Kamień, Hyżne, Sokołów Młp. i Raniżów ponad 187 tys. mieszkańców - słyszymy od przedstawicieli ZG „PKS”.

Wraz z powiększeniem Związku Gmin linie zostaną dołączone do sieci organizowanej przez Związek pod szyldem MKS, w miejsce linii dotychczas realizowanych przez PKS w Rzeszowie. Zmiany obejmą również pojawienie się nowych kursów. Łącznie od stycznia 2022 r. zaplanowano 24 nowe linie.

Nowe linie mają korzystać z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i będą organizowane odrębnie od już istniejących linii MKS (których funkcjonowanie jest związane z projektem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”).

Uruchomienie nowych połączeń jest związane z decyzją o dofinansowaniu z FRPA. - Wniosek do wojewody został złożony w grudniu br. i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru - informuje Związek Gmin.

We wniosku znajdują się również linie wykraczające poza teren Związku do powiatów łańcuckiego oraz ropczycko - sędziszowskiego i będą organizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniżej wykaz linii, które zostały uzgodnione z gminami członkowskimi w zakresie objęcia organizacją przez ZG „PKS” od 1 stycznia 2022 r.

108 - Rzeszów - Niebylec - Gwoźnica Górna

133 - Rzeszów - Czudec - Pstrągowa (jako uzupełnienie linii MKS o nr 208)

201 - Rzeszów - Rudna Wielka - Bratkowice

204 - Rzeszów - Bratkowice - Krzywa

205 - Rzeszów - Świlcza - Bratkowice

215 - Rzeszów - Stobierna - Sokołów Młp. - Kamień ( z kursami do Łowiska)

216 - Rzeszów - Stobierna - Sokołów Młp. - Wólka Niedźwiedzka (z kursami przez Trzeboś i Trzebuskę)

230 - Rzeszów - Świlcza - Dąbrowa - Będziemyśl - Olchowa

231 - Rzeszów - Racławówka - Wola Zgłobieńska - Bystrzyca

232 - Rzeszów - Nosówka - Wola Zgłobieńska - Bystrzyca

237 - Rzeszów - Chmielnik - Zabratówka - Hyżne, Nowa Wieś

240 - Rzeszów - Hyżne - Grzegorzówka

241 - Rzeszów - Hyżne - Szklary

242 - Chmielnik - Borówki - Hyżne, Nowa Wieś (linia skomunikowana do/z Rzeszowa z liniami MKS)

246 - Rzeszów - Wola Rafałowska - Cierpisz

250 - Rzeszów - Tyczyn - Lubenia - Straszydle

251 - Rzeszów - Boguchwała - Zarzecze - Lubenia - Straszydle

260 - Rzeszów - Błażowa - Futoma

261 - Rzeszów - Błażowa - Kąkolówka

262 - Rzeszów - Błażowa - Lecka

311 - Rzeszów - Głogów Młp. - Raniżów - Wola Raniżowska

312 - Rzeszów - Lipie - Głogów Młp. - Hucisko

314 - Rzeszów - Głogów Młp. - Raniżów - Korczowiska - Posuchy

317 - Rzeszów - Rudna Mała - Nowa Wieś Zaczerska

Rozkłady jazdy online dostępne są w wyszukiwarce połączeń PKS w Rzeszowie: https://pks.rzeszow.pl/wyszukiwarka-polaczen,30

Rozkłady jazdy w formacie .pdf do pobrania oraz wydrukowania będą udostępniane na stronie internetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa: www.zgpks.rzeszow.pl

Jak podkreślają przedstawiciele Związku, jego celem jest też wyrównanie standardów obsługi pasażerów do tych, jakie m.in. dzięki nowemu taborowi obowiązują na już istniejących liniach MKS.

- Cały czas zmierzamy do tego żeby polepszać jakość usług, służyć mieszkańcom, a głównym priorytetem jest podnoszenie standardów, tak aby przy wysokich cenach paliw mieszkańcy mieli większą skłonność do korzystania z transportu publicznego - mówią w Związku Gmin.

Zapowiadają też, że ZG „PKS” będzie składać wnioski o dofinansowanie w różnych pojawiających się naborach dotyczących np. zakupu ekologicznego taboru. Pierwszy krok zrobił też operator, czyli spółka PKS w Rzeszowie, która nabyła właśnie autobus zasilany gazem.

Krzysztof Kuchta

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4