52,7 mln zł dopłat do przewozów autobusowych w regionie. Na 336 linii

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 4 stycznia 2022

Fot. Paweł Bialic

Ponad 52 mln zł, czyli całość przyznanego rządowego dofinansowania dla Podkarpacia na 2022 rok zostanie wykorzystane na dopłaty do przewozów autobusowych na terenie całego regionu. Z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych skorzysta m.in. Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” obsługujący gminy wokół Rzeszowa i powiat rzeszowski. Łącznie na Podkarpaciu dofinansowanie otrzyma 336 linii w 111 gminach.

1 mln osób skorzysta z przewozów

O wynikach naboru wniosków na dopłaty do przewozów autobusowych poinformowali we wtorek (4 stycznia) wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel. Na tegoroczne dofinasowanie przewozów autobusowych dla województwa podkarpackiego przeznaczono 52 731 932,66 zł. Ta kwota zostanie w całości wykorzystana.

Fot. Karol Woliński

- Rozstrzygnęliśmy nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych na łączną kwotę 52,7 mln zł. W wyznaczonym terminie zgłosiło się 49 organizatorów. Ich zapotrzebowanie opiewało na kwotę 66 mln zł, co przewyższało wartość środków alokowanych dla województwa podkarpackiego. Dostępna kwota pozwoliła na zawarcie umów z 44 podmiotami - powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dodając, że dofinansowanych zostanie 336 linii komunikacyjnych, a z przewozów skorzysta ponad 1 mln mieszkańców.

Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. ceny usługi.

Kto mógł dostać dofinansowanie?

Do naboru przystąpiło 49 organizatorów: 39 gmin, 1 związek międzygminny, 2 związki powiatowo-gminne, 7 powiatów. Łącznie organizatorzy transportu ubiegali się o dopłaty w wysokości ponad 66 mln zł na dofinasowanie 387 linii komunikacyjnych przy łącznej liczbie 22 081 427,93 wozokilometrów. W wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki określone dla FRPA. Niemniej jednak dostępne środki pozwoliły na zawarcie umów o dopłaty z 44 organizatorami.

Jak podkreślił dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:

• gminom;

• związkom międzygminnym;

• związkom powiatowo-gminnym;

• powiatom;

• związkom powiatów;

• województwom.

Samorządy, które mimo złożenia wniosku nie uzyskały dotacji, nie stoją na straconej pozycji. Jest szansa, że ramach udzielonych już dotacji, wygenerowane zostaną oszczędności, które mogą zostać wykorzystane na dofinansowanie linii zgłoszonych przez te podmioty.

- Możemy te środki przekazać dla tych organizatorów transportu publicznego, którzy nie uzyskali dotacji w ramach naboru. Samorządy muszą jednak zaryzykować i od początku roku zainwestować własne pieniądze - wyjaśnił dyrektor Krzysztof Sopel.

Fot. Karol Woliński

9,2 mln zł dla ZG „PKS”

Wśród podmiotów który otrzymają środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Dofinansowanie do kursów wyniesie 9,2 mln zł. Jak już wcześniej informowaliśmy (TUTAJ i TUTAJ), od 1 stycznia tego roku do ZG „PKS” dołączyły nowe gminy - Błażowa, Lubenia, Kamień, Hyżne, Sokołów Małopolski i Raniżów. W związku z tym doszło do pewnej reorganizacji kursów.

Wraz z powiększeniem Związku Gmin linie zostały dołączone do sieci organizowanej przez Związek pod szyldem MKS, w miejsce linii dotychczas realizowanych przez PKS w Rzeszowie. Zmiany objęły również pojawienie się nowych kursów. Łącznie od stycznia 2022 r. zaplanowano 24 nowe linie.

Nowe linie mają korzystać z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i będą organizowane odrębnie od już istniejących linii MKS (których funkcjonowanie jest związane z projektem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”).

Kto jeszcze skorzysta z dopłat?

W 2022 roku łącznie z funduszu skorzystają:

Gmina Baranów Sandomierski, Gmina Bircza, Gmina Brzostek, Gmina Chłopice, Gmina Cieszanów, Gmina Cmolas, Gmina Dubiecko, Gmina Dukla, Gmina Dynów, Gmina Fredropol, Gmina Frysztak, Gmina Grębów, Gmina Haczów, Gmina Iwierzyce, Gmina Jodłowa, Gmina Kolbuszowa, Gmina Korczyna, Gmina Krasiczyn, Gmina Krzywcza, Gmina Majdan Królewski, Gmina Markowa, Gmina Medyka, Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Niwiska, Gmina Nowa Dęba, Gmina Orły, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Przemyśl, Gmina Radymno, Gmina Rokietnica, Gmina Roźwienica, Gmina Rymanów, Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Stubno, Gmina Wiązownica, Gmina Wiśniowa, Gmina Wojaszówka, Gmina Żurawica, Bieszczadzki Związek Komunikacyjny, Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, Powiat Jarosławski, a także Powiat Stalowowolski (ostania umowa – opiewa na 35,6 proc. wnioskowanej kwoty i została zawarta na okres 1 stycznia - 30 czerwca 2022 r. Możliwe będzie jej przedłużenie, o ile w ciągu roku pojawią się oszczędności po stronie pozostałych organizatorów).

Dofinansowanych zostanie 336 linii komunikacyjnych o łącznej liczbie 18 007 705,78 wozokilometrów.

W sumie liczba gmin, na obszarze których będą realizowane przewozy z wykorzystaniem środków Funduszu to 111

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4