Ważny krok na drodze do Via Carpatia. To ogromna szansa dla Podkarpacia WIDEO

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 17 kwietnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Dla wschodnich województw Polski, w tym Podkarpacia, przez które ma przebiegać trasa, budowa Via Carpatia stanowi szansę na przyspieszenie rozwoju tej części kraju. Jednocześnie Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który ma umożliwić połączenie północy i południa Europy i integrować systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji, łącząc litewską Kłajpedę z tureckim Stambułem.

Inicjatywa utworzenia szlaku „Via Carpatia” została sformalizowana 27 października 2006 r. w Łańcucie. Podpisana została wówczas przez ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier: „Deklaracja Łańcucka w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”. Później do inicjatywy przystąpiły kolejne kraje.

W środę (17 kwietnia) ministrowie transportu 10 państw, przez które ma przebiegać trasa Via Carpatia, złożyli podpisy pod wnioskiem o włączenie tej trasy do sieci bazowej TEN-T, czyli programu ukierunkowanego na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych w ramach Unii Europejskiej. Wniosek podpisali ministrowie ds. transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Bułgarii, Republiki Litewskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Węgier, wspierani przez ministrów ds. transportu Republiki Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Republiki Turcji i Ukrainy, a także Republiki Czeskiej.

Uroczyste podpisanie wniosków odbyło się podczas konferencji „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia”, odbywającej się na zamku w Łańcucie. Poza ministrami transportu państw grupy VC, w tym ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, udział w wydarzeniu wzięli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

- To kolejny kamień milowy dla realizacji Via Carpatia przygotowywany od kilku lat. Naszym celem jest wpisanie tego szlaku w sieć bazową TEN-T czyli sieć bazową szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Dzisiaj dziesięć państw podpisuje jeden wniosek i dziesięć państw chce realizacji jednej wspólnej drogi sąsiedztwa - stwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po podpisaniu wniosku.

Wniosek podpisany przez ministrów transportu trafił do przedstawicieli Komisji Europejskiej. Włączenie drogi Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T będzie oznaczało szerszy dostęp do unijnych środków, które będą do wykorzystania przez wszystkie państwa, które realizują już tę inwestycję, ale również przez państwa, które przygotowują się do realizacji przedsięwzięcia.

W Łańcucie podpisano również III Deklarację Łańcucką, która ma potwierdzić dalsze wspieranie realizacji przedsięwzięcia szlaku Via Carpatia. Do współpracy w ramach Via Carpatia dzięki podpisaniu deklaracji dołączyły dwa państwa – Białoruś oraz Chorwacja.

- Grono państw będących członkami porozumienia na rzecz Via Carpatia poszerzyło się o Chorwację i Białoruś i trzeba zaznaczyć, że nie tylko państwa UE ale również nasi zewnętrzni sąsiedzi widzą przyszłość w tym projekcie i chcą go wspierać - powiedział minister Adamczyk, który zapowiedział, że do współpracy przy Via Carpatia dołączą kolejne państwa – Finlandia, Estonia i Łotwa.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Szlak Via Carpatia będzie przebiegał również przez Podkarpacie w ramach drogi ekspresowej S19, na długości 169 km. Obecnie zrealizowano 4 odcinki na linii Sokołów Małopolski – Stobierna (12,5 km), Stobierna - Rzeszów Wschód (6,89 km), Rzeszów Zachód - Świlcza (4,4 km), Świlcza – Rzeszów Południe (6,3 km), które łącznie mają 30,2 km, a koszt ich budowy wyniósł ponad 1,2 mld złotych. W grudniu 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ (długość ok. 8 km). W przygotowaniu jest także cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia

Karol Woliński

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4