Via Carpatia pierwszy raz na liście priorytetowych inwestycji UE!

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 18 kwietnia 2019

W środę informowaliśmy o podpisaniu w Łańcucie przez ministrów transportu 10 państw, przez które ma przebiegać trasa Via Carpatia, wniosku o włączenie tej trasy do transuropejskiej sieci bazowej TEN-T. Ministrowie podpisali również III Deklarację Łańcucką, która ma potwierdzić dalsze wspieranie realizacji przedsięwzięcia szlaku Via Capatia.

Również w środę w Parlamencie Europejskim po wielu latach zabiegów udało się doprowadzić do nowelizacji rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, w którym został uwzględniony szlak Via Carpatia. Porozumienie zostało osiągnięte w drodze trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją.

- To zagwarantuje finansowanie tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach jak np. Rzeszów-Barwinek ze środków unijnych. To wielki dzień dla szlaku Via Carpatia – mówi Tomasz Poręba, podkarpacki poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę, w ramach którego realizowane będą najważniejsze europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-2027. Uwzględnienie Via Carpatia w finansowym instrumencie UE gwarantuje środki finansowe i pozwoli na domknięcie wszystkich odcinków transgranicznych.

- Dla mnie osobiście to przełomowy dzień w wieloletnich staraniach o ten szlak, jakie podejmowałem w ostatnich latach w Brukseli. Trzy lata temu Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął moje sprawozdanie poświęcone dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szlaku Via Carpatia. Dziś zagwarantowano finansowanie transgranicznych odcinków ze środków UE w ramach funduszu Łącząc Europę. Jestem szczęśliwy – podkreśla Tomasz Poręba.

Europoseł PiS zaznacza, że wczorajsze głosowanie i decyzja PE oznacza nakreślenie pełnej koncepcji budowy i finansowania szlaku Via Carpatia, co otwiera drogę do dalszych negocjacji i wpisania Via Carpatia na całej jej długości do sieci bazowej TEN-T.

- Dziś mogę z dumą powiedzieć, że wszystkie działania podejmowane zarówno w Brukseli jak i w Polsce przez rząd i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sprawiają, że budowa Via Carpatia staje się faktem i jej powstania już nic nie zatrzyma – dodaje Tomasz Poręba.

Red.

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4