Zamkną wiadukt przy ul. Batorego. Od 2 września objazdy i zmiany tras MPK

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 13 sierpnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Zapowiadane na lipiec zamknięcie wiaduktu kolejowego nad ul. Batorego przesuwa się. Wiadomo już, że droga biegnąca pod wiaduktem zostanie wyłączona dla ruchu kołowego 2 września. W rejonie konstrukcji, którą czeka całkowita przebudowa pojawiły się już specjalne tablice informacyjne. Zamknięcie drogi właśnie 2 września, a więc dokładnie w momencie zakończenia sezonu urlopowego i rozpoczęcia nowego roku szkolnego oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców.

Obecnie pod wiaduktem ruch odbywa się wahadłowo – jest regulowany sygnalizacją świetlną. Od lat to wąskie gardło na komunikacyjnej mapie Rzeszowa. Oprócz tego, że droga jest wąska, to jest tam też nisko, co także bardzo ogranicza możliwość przejazdu pod wiaduktem. Dopuszczalna wysokość pojazdów 2,8 m sprawia, że nie mogą tam jeździć np. miejskie autobusy z napędem gazowym, które mają na dachu butle. Wiele razy dochodziło do klinowania się pod wiaduktem zbyt wysokich pojazdów.

Te problemy ma zmienić planowana przebudowa, a właściwie budowa wiaduktu od nowa. Inwestycja jest częścią trwającej od ubiegłego roku przebudowy stacji kolejowej Rzeszów Główny o wartości 205 mln zł realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwotnie wiadukt miał być przebudowywany dopiero w 2020 r., ale termin prac przyspieszono. Po przebudowie pod wiaduktem poszerzonym do ponad 20 metrów i także znacznie pogłębionym, znajdzie się trzy pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżka rowerowa. PKP PLK zrealizują kolejową część inwestycji. Natomiast za budowę układu drogowego odpowiadać ma Miejski Zarząd Dróg. Te prace będą mogły zacząć się po około 10 miesiącach od rozpoczęcia robót przez kolej. Sama przebudowa wiaduktu ma potrwać 13 miesięcy.

Zbudują nową ulicę

Przebudowa układu drogowego planowana przez miasto obejmie nie tylko samą drogę pod wiaduktem, ale także okoliczne ulice Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Styki, Batorego i Fredry. Ulica Siemieńskiego zostanie rozbudowa do trzech pasów ruchu, z tym, że środkowy będzie służył do skrętów. Powstanie nowy fragment ulicy prowadzący od wiaduktu do ul. Styki i dalej do ul. Orzeszkowej, a następnie przez tereny magazynowe do ulicy Fredry w rejon ZUS gdzie planowane jest powstanie ronda. Już wiadomo, że odcinek ul. Batorego od ul. Orzeszkowej do wiaduktu stanie się ślepą ulicą, z której pod wiadukt będzie można tylko dostać się pieszo. Również w kierunku odwrotnym ze względu na różnicę poziomów nie będzie możliwości wyjazdu spod wiaduktu w prawo w ul. Batorego jak to ma miejsce obecnie. Cały ruch pojazdów będzie odbywał się na wprost nową drogą. Te zmiany czekają nas jednak dopiero po zakończeniu inwestycji drogowych przez miasto.

Fot. Paweł Bialic

Na razie kierowcy muszą liczyć się z innymi utrudnieniami. Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem oznacza konieczność zorganizowania objazdów. Jak będą one wyglądać?

- Projekt organizacji ruchu jest jeszcze w uzgodnieniu zarządcy drogi - wyjaśnia Dorota Szalacha z PKP PLK. - O szczegółach będziemy informować w przyszłym tygodniu. Wykonawca zamieścił tabliczki informujące o zamknięciu drogi, aby przygotować kierowców do zmian.

Planowane dopiero na 2 września zamknięcie drogi nie oznacza, że prace przy wiadukcie jeszcze się nie rozpoczęły.

- To co było możliwe do wykonania, tak aby nie ograniczać ruchu samochodowego i utrzymać go najdłużej, zostało już zrobione przez wykonawcę: zdemontował on tor i sieć trakcyjną - tłumaczy Szalacha.

Tymczasem o planowanych zmianach tras linii autobusowych związanych z zamknięciem wiaduktu poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

- W ślad za ustaleniami ze spotkania przedstawicieli MZD, MPK i ZTM z wykonawcą przebudowy wiaduktu kolejowego na ul. Batorego oraz w związku ze stanowiskiem Rady Osiedla 1000-lecia, która po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wskazuje wyłączenie z obsługi komunikacją zbiorową ul. Kochanowskiego, ustalono, że w okolicy skrzyżowania ul. Żółkiewskiego i Chocimskiej powstanie tymczasowa pętla autobusowa, na której będą zawracać jadące w obu kierunkach autobusy linii nr 5, 9, 12, 29, 59 i N1. Trasy ww. linii przebiegać będą przez ul. Maczka - brzmi komunikat ZTM.

Trasy przejazdów autobusów:

5 (tam): Od Lubelskiej do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Piłsudskiego U. Wojewódzki; Pl. Wolności; Targowa i dalej trasą bez zmian

5 (powrót) od Matysowskiej do Targowej trasą bez zmian, następnie, Pl. Wolności; Piłsudskiego Ameryka; Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

9 (tam): Od Staroniwskiej do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Piłsudskiego U. Wojewódzki; Pl. Wolności; Lwowska Jedn. Wojskowa i dalej trasą bez zmian

9 (powrót) od Olbrachta do Piłsudskiego ZDZ trasą bez zmian, następnie, Pl. Wolności; Piłsudskiego Ameryka; Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

12 (tam): Od Lubelskiej/Trembeckiego do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Piłsudskiego U. Wojewódzki; Pl. Wolności; Targowa i dalej trasą bez zmian

12 (powrót) od Siedlisk/Budziwojskiej do Targowej trasą bez zmian, następnie, Pl. Wolności; Piłsudskiego Ameryka; Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

29 (tam): Od Trembeckiego do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Piłsudskiego U. Wojewódzki; Pl. Wolności; Rejtana Merkury Market i dalej trasą bez zmian

29 (powrót) od Przemysłowej do Piłsudskiego ZDZ trasą bez zmian, następnie, Pl. Wolności; Piłsudskiego Ameryka; Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

59 (tam): Od Trembeckiego do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Cieplińskiego i dalej trasą bez zmian

59 (powrót) od Przemysłowej do Cieplińskiego trasą bez zmian, następnie, Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

N1 (tam): Od Miłocińskiej/Obr. Poczty Gd. do Siemieńskiego Dom Studenta trasą bez zmian, następnie Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Lubelska lecznica; Marszałkowska osiedle; Piłsudskiego U. Wojewódzki; Dworzec Główny PKP i dalej trasą bez zmian

N1 (powrót): Od Łukasiewicza do Dworca PKP trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego Ameryka; Marszałkowska szkoła; Lubelska szpital; Siemieńskiego Dom Studenta; Żółkiewskiego/Chocimska (tymcz. pętla); Siemieńskiego U. Skarbowy i dalej trasą bez zmian

Dodatkowo jak informuje ZTM, w związku ze zmianą tras linii i czasów przejazdów zmianie ulegną godziny kursowania autobusów powyższych linii. Ponadto niektóre kursy linii nr 12 zostaną wydłużone do Siedlisk i zastąpią dotychczasową linię nr 7, która zostanie zlikwidowana.

Red.

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4