ZTM wyjaśnia jak zawiesić bilet okresowy lub uzyskać zwrot pieniędzy

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 24 marca 2020

Fot. Paweł Bialic

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wprowadzeniu przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - w związku z obecną sytuacją epidemiczną, możliwości zawieszenia biletu okresowego lub zwrotu kwoty za niewykorzystany bilet okresowy. Decyzja w tej sprawie następuje na wniosek podróżnego.

W związku z wieloma pytaniami na temat zawieszenia biletu bądź zwrotu części kwoty za niewykorzystany bilet Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wyjaśnia teraz dokładnie opcje, z jakich mogą skorzystać podróżni.

Pierwsza opcja to wniosek o zawieszenie biletu

- Zawieszając bilet tracimy na okres wskazany we wniosku możliwość korzystania z niego. Okres ważności zostanie jednakże wydłużony o tyle dni, na ile go zawiesiliśmy. W przypadku zawieszenia biletu podczas korzystania z komunikacji miejskiej należy zakupić i skasować inny bilet. Bilet zapisany na RKM w okresie zawieszenia będzie nieważny. W przypadku niewskazania ilości dni, na ile bilet ma być zawieszony – zostanie on zawieszony bezterminowo (konieczny będzie kontakt z nami w celu jego wznowienia, nie zostanie on wznowiony automatycznie). Zawieszenie biletu następuje z dniem przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku - informuje ZTM.

Przykład: zawieszając bilet semestralny na 30 dni jego ważność zostanie wydłużona o 30 dni czyli do końca lipca.

Druga opcja to wniosek o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet

- Wnioskując o zwrot środków za niewykorzystany bilet okresowy bilet ten zostaje anulowany z dniem otrzymania przez nas wniosku. Częściowy zwrot kwoty za niewykorzystany czas zakupionego biletu okresowego będzie liczony proporcjonalnie od stopnia jego wykorzystania. Zwrot będzie naliczany za okres od dnia przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku do końca ważności biletu - wyjaśnia ZTM.

Przykład: wnioskując o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet 30-dniowy po upływie 15 dni od jego zakupu zwrócona zostanie połowa jego wartości.

Należy pamiętać, że bilet okresowy to nie tylko bilet semestralny ale również miesięczny, 5-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy i 180-dniowy.

- Wszystkie wnioski będą systematycznie rozpatrywane przez naszych pracowników. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony - apelują pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego.

Red.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4