Koniec biletu „Autobus + Pociąg”. Zgrzyt na linii ZTM - Polregio - marszałek

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 31 marca 2022

Fot. Tomasz Leyko/Biuro Prasowe UMWP

Bilety łączone „Autobus + Pociąg” obejmujące przejazdy komunikacją miejską oraz pociągami Polregio, w tym Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną nie będą już w Rzeszowie dostępne od 1 kwietnia. Stracą pasażerowie, a taki stan rzeczy to wynik braku porozumienia na linii Zarząd Transportu Miejskiego – Polregio i samorząd województwa.

O tym, że umowa zawarta pomiędzy ZTM a Polregio Sp. z o.o. przestaje obowiązywać już od 1 kwietnia, w czwartek 31 marca „rzutem na taśmę” poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

„Polregio Sp. z o.o. nie była zainteresowana przystąpieniem do zamówienia publicznego organizowanego przez ZTM Rzeszów w zakresie biletu łączonego, tym samym nasza obecna współpraca dobiega końca wraz z upływem okresu obowiązywania umowy” – przekazał ZTM.

Co to oznacza dla pasażerów?

„W związku z tym bilet łączony „Autobus + Pociąg” nie będzie już dostępny do nabycia w żadnym z naszych kanałów dystrybucji. Przestają także od dnia 01.04.2022 r. w pociągach POLREGIO Sp. z o.o. obowiązywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Bilety zakupione do dnia 31.03.2022 r. włącznie będą honorowane do końca trwania okresu ich obowiązywania” – podał ZTM.

Okazuje się, że o zakończeniu współpracy Polregio poinformowało na swojej stronie już 15 marca. Mało kto z pasażerów jednak o tym wiedział.

Fot. Polregio

Łączony bilet został w Rzeszowie i terenie aglomeracji wprowadzony od sierpnia 2017 r. Miał na celu ułatwianie w przesiadaniu się pasażerów dojeżdżających z okolicznych gmin do Rzeszowa koleją na komunikację miejską. Po uruchomieniu od 1 stycznia 2021 r. Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) bilet łączony objął też połączenia w jej ramach. Operatorem PKA na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jest właśnie Polregio. W skrócie integracja biletowa miała zachęcać do szerszego korzystania z transportu publicznego. Dodatkowo w przypadku Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, w której tworzeniu partycypuje też miasto Rzeszów funkcjonowanie wspólnych z ZTM biletów zakładano od początku i wydawało się, że to niemal oczywisty warunek powodzenia tego przedsięwzięcia.

Obecna zaskakująca sytuacja wydaje się więc sporą wpadką i porażką. Kto zawinił?

Jak tłumaczy Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, „z uwagi na uruchomienie od 1 stycznia 2021 roku Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, stosowany dotychczas przez PolRegio i ZTM Rzeszów wspólny bilet „Autobus+Pociąg” okazał się niewystarczający w zakresie obszaru obowiązywania, jak również sposobu rozliczania”.

- Stąd też od września 2021 r. trwały prace nad nowym modelem „wspólnego biletu” ZTM + Polregio. Pierwotnie obowiązująca strony umowa była zawarta do 30 września 2021 r. Z uwagi na przygotowywaną nową koncepcją biletu zintegrowanego, ZTM wnioskował o przedłużenie ważności umowy najpierw do końca roku a następnie do 31 marca 2022 r. W tym czasie odbyło się szereg spotkań i ustaleń i pod koniec stycznia br. przyjęto ostateczny kształt modelu rozliczeniowego, jak również obszar obowiązywania wspólnego biletu i sposób ustalania ceny zintegrowanego biletu - wyjaśnia Tomasz Leyko.

Podstawowe zmiany polegały na tym, że od 1 kwietnia 2022 r. emitentem zintegrowanego biletu miała być spółka Polregio. - Z uwagi na to, że mogłaby odzyskiwać należną rekompensatę za utracone dochody z tytułu stosowania ulg ustawowych - tłumaczy rzecznik.

W poprzednim układzie, gdy emitentem był ZTM Rzeszów, takiej możliwości nie było. - Po drugie, na wniosek ZTM, przyjęto nowy sposób ustalania ceny wspólnego biletu, w oparciu o stały upust a nie jak dotychczas, zależny od długości trasy. Zostały też zaakcentowane strefy taryfowe w przewozie koleją - dodaje Leyko.

Symbolem integracji komunikacji autobusowej i kolejowej miało być to, że kasowniki i biletomaty w pociągach PKA są w takich samych barwach jak w autobusach ZTM Rzeszów
Fot. Tomasz Leyko/Biuro Prasowe UMWP

Zarząd Województwa Podkarpackiego na Posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania cennika biletów zintegrowanych w ramach oferty biletu Polregio – ZTM Rzeszów. Ten cennik biletów okresowych miał być stosowany od 1 kwietnia we wszystkich pociągach uruchamianych przez województwo podkarpackie, na całym obszarze funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Co więc stanęło na przeszkodzie wdrożenia tego rozwiązania?

- ZTM Rzeszów, z niezrozumiałych względów ogłosił postępowanie na wspólny bilet na innych zasadach niż były uzgodnienia. Wobec powyższego nie doszło do zawarcia nowej umowy z winy ZTM Rzeszów - twierdzi Tomasz Leyko. - Ponieważ dotychczasowa umowa kończy swoją ważność w dniu 31 marca 2022 r. POLREGIO wydało oświadczenie, że będzie honorować już sprzedane do dnia 31 marca br. bilety okresowe, do czasu ich ważności, aby pasażerowie nie byli stratni..

Co dalej w tej sytuacji?

- Ewentualne dalsze rozmowy i procedowanie będzie zależne od postawy ZTM Rzeszów. Aktualnie będą liczone straty z tego tytułu przez Polregio - odpowiada rzecznik.

Do tematu wrócimy.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4