I Ty możesz zostać filmowcem! Podejmij wyzwanie! Są nagrody…

KATEGORIA: KULTURA / 16 maja 2020

Fot. Jimmy Chang/unsplash

Jak to mówią potrzeba bywa matką wynalazków, a obecna sytuacja pandemii koronawiursa może stać się dla kogoś z Was początkiem obiecującej kariery. Wystarczy zmierzyć się z wyzwaniem i wziąć udział w lokalnej inicjatywie z zakresu edukacji filmowej. Do udziału w projekcie pod nazwą Laboratorium Filmowe zapraszają wspólnie Podkarpacka Komisja Filmowa i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Zapewne niektórzy z Was, w trakcie czasu spędzonego w izolacji odkryli w sobie jakiś nowy talent lub dopracowali swoje umiejętności i pasje. W warunkach domowych nie wszystko da się zrealizować, dlatego ważne jest, by móc podejmować formy aktywności możliwe do wykonania w domu. A Laboratorium Filmowe jest właśnie takim przedsięwzięciem, które spełnia te wymagania.

Laboratorium Filmowe to projekt konkursowy, który szczególnie skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego. Dzieci i młodzież będą mogli sprawdzić swoje umiejętności jako twórcy filmowi – ekscytujące prawda? Ten projekt jest okazją do poszerzenia swoich horyzontów, wiedzy, talentu i pomysłowości. Warto się odważyć, bo udział w tym konkursie może być początkiem zupełnie nowej pasji, jaką będzie odkrywanie i uczenie się sztuki filmowej. Filmy, ich różne gatunki do tej pory tak chętnie przez Was oglądane, teraz mogą stać się również okazją do wyrażenia siebie oraz punktem wyjścia do kształcących dyskusji i niezapomnianych lekcji.

Uczestnicy, w zależnie od swoich upodobań, mają do wyboru dwa moduły konkursowe podzielone na kategorie:

Filmy amatorskie - kategoria wiekowa to: szkoły podstawowe (klasa od 1 do 5), szkoły podstawowe (klasa od 6 do 8) i szkoły ponadpodstawowe. Kategorie tematyczne w tych przedziałach wiekowych to: „Tak to widzę”, „Moje miejsce, moja rodzina”. Można także wybrać temat pozornie łatwy, a w rzeczywistości najtrudniejszy dla twórców filmowych, bo tu należy wykazać się największa kreatywnością. Mowa oczywiście o kategorii „Temat dowolny”,

W konkursie mogą brać udział filmy wyprodukowane w dowolnej technice oraz formie (animacja, dokument, fabuła, film eksperymentalny, itp.)

Krytyka filmowa - kategoria wiekowa to: szkoły podstawowe (klasa od 6 do 8) i szkoły ponadpodstawowe. W tej kategorii można wykazać się recenzją pisemną lub wideorecenzją. Przedmiotem recenzji może być film krótkometrażowy lub pełnometrażowy.

Organizatorzy przygotowali dla Was bazę wiedzy i inspiracji on-line, dostępną TUTAJ, w zakładce Edukacja - Laboratorium Filmowe. Udostępnione tam materiały, to źródła wiedzy o filmie, instruktaże, programy umożliwiające realizację własnych filmów, legalne bazy filmowe i wiele innych. Do korzystania z tych materiałów zaproszeni są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, dla których zostały opracowane źródła przydatne do pracy.

A skoro Laboratorium Filmowe jest projektem konkursowym, to oczywiste jest też, że najlepsze prace zostaną nagrodzone. Zwycięzcy Konkursu mogą liczyć na nagrody rzeczowe, takie jak np. sprzęt elektroniczny, materiały audiowizualne lub książki.

Swoje prace możecie wysyłać do 10 czerwca 2020 r. Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. Formularz oraz regulaminy ZNAJDZIECIE na stronie internetowej TUTAJ.

Projekt realizowany jest w ramach programu “Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Inicjatorem jest Województwo Podkarpackie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkim Domem Kultury, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej, Telewizją Polską SA Oddział w Rzeszowie.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas kontaktu z innymi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4