XVIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne. Wernisaż w WDK

KATEGORIA: KULTURA / 14 października 2020

Fot. WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na wernisaż XVIII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Wernisaż odbędzie się w środę, 14 października o godz. 17:00

W wystawie bierze udział 139 autorów z 17 klubów, kół i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu.

- Ekspozycja licząca 296 zdjęć zaprezentuje fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak każdego roku) będą doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki - zapowiada Adam Kus z WDK. - Podczas wernisażu autorzy najlepszych zestawów zdjęciowych uhonorowani zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez dyrektora WDK w Rzeszowie.

Organizatorzy przypominają, że uczestników obowiązują aktualne w tym czasie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasady funkcjonowania WDK dostępne na stronie www.wdk.podkarpackie.pl.

Wystawa będzie czynna w Galerii WDK, ul. S. Okrzei 7 - do 31 października 2020 r.

Z całej uroczystości organizatorzy planują zrealizować transmisję, która będzie dostępna na stronie https://www.facebook.com/wdkrzeszow/.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4