Zmiana władzy w WiMBP. Dyrektor Barbara Chmura przeszła na emeryturę

KATEGORIA: KULTURA / 4 stycznia 2021

Od lewej: Robert Godek - dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Janda - nowa dyrektor WiMBP, Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego i Barbara Chmura - odchodząca dyrektor WiMBP
Fot. WiMBP

Po 45 latach pracy w bibliotekarstwie na emeryturę odeszła Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Stanowisko WiMBP objęła Bożena Janda, dotychczas pracująca jako kierownik Działu Komputeryzacji i Procesów Bibliotecznych rzeszowskiej biblioteki wojewódzkiej.

W poniedziałek, 4 stycznia bibliotece odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowej i powitania nowej dyrektor przez Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego oraz Roberta Godka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

Wydarzenie, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbyło się w kameralnym gronie.

Po przemówieniach, gratulacjach i pożegnaniach odbyły się rozmowy na temat przyszłych planów działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, a Bożena Janda – nowa dyrektor WiMBP w Rzeszowie opowiedziała o zamiarach wobec placówki.

Red.

Fot. WiMBP

Fot. WiMBP

Fot. WiMBP

Fot. WiMBP

Fot. WiMBP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4