Obraz Rzeszowa w prasie z okresu odzyskania niepodległości. Dziś promocja książki

KATEGORIA: KULTURA / 27 listopada 2018

Manifestacja patriotyczna w Rzeszowie w 1918 r. u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej
Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Jak wyglądało funkcjonowanie miasta i życie mieszkańców Rzeszowa w okresie, w którym Polska odzyskała niepodległość? Okazją do poznania odpowiedzi na to pytanie będzie dzisiejsze wydarzenie.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” zapraszają na promocję książki pt. „Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans”, która odbędzie się we wtorek, 27 listopada o godz. 17.00 w budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13. Fragmenty książki czytać będzie Anna Demczuk, aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Uczestnicy spotkania otrzymają darmowe egzemplarze.

„Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans” to publikacja wydana drukiem z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Książa jest zbiorem wycinków zaczerpniętych z prasy lokalnej ukazującej się w latach 1918-1920: z „Głosu Rzeszowskiego” (1918 -1920) i „Ziemi Rzeszowskiej” (1919-1920). Obrazuje codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców w przededniu odzyskania niepodległości i w początkowym okresie funkcjonowania wolnej Polski. Łamy ówczesnej prasy informują głównie o toczącej się wojnie i związanych z nią problemach aprowizacyjnych mieszkańców.

Książka rejestruje szereg informacji prasowych, które przynosiły wiadomości o reaktywowanych w Rzeszowie urzędach i instytucjach, ale także o problemach, które nękały mieszkańców miasta, m.in. o trudnościach w utrzymania porządku czy zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia. Nie brakuje również informacji kulturalnych i troski o komfort życia codziennego. To już druga tego typu publikacja - w 2015 r. ukazał się tom „Silva rerum resovienisum”, w którym znajdowały się wyimki z rzeszowskich czasopism ukazujących się w latach 1891-1934.

Publikacja ma na celu przedstawienie codziennego funkcjonowania miasta i jego mieszkańców w trakcie trwania Wielkiej Wojny i pierwszych lat wolności. Wybrane fragmenty artykułów z prasy lokalnej, których pisownia i gramatyka celowo nie zostały uwspółcześnione, pozwalają przenieść się do realiów miasta sprzed stu lat i zobaczyć czym wówczas żyli rzeszowianie. Wydawnictwo „Silva rerum resoviensium ad libertarem spectans” jest sposobem na pobudzenie zainteresowania historią, zachętą do jej poznania i dalszych samodzielnych poszukiwań.

Publikacja jest wspólnym projektem wydawniczym WiMBP w Rzeszowie i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”. To efekt współpracy bibliotekarzy, literaturoznawców oraz plastyków. Wydanie książki dofinansowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Red.

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4