Rzeszowski Bon Żłobkowy. Zainteresowani? Nabór wniosków od 20 września

KATEGORIA: PORADNIKI / 16 września 2021

Fot. Pixabay

W poniedziałek 20 września rozpocznie się nabór wniosków w ramach Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego. Świadczenie w wysokości maksymalnie 300 zł miesięcznie będą mogli pobierać rodzice oraz opiekunowie dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków.

Komu przysługuje takie świadczenie?

Rzeszowski Bon Żłobkowy ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Skorzystać z tego rozwiązania będą mogły osoby zamieszkujące wraz z dziećmi na terenie Rzeszowa (rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni - rodzice preadopcyjni oraz rodziny zastępcze niezawodowe), podlegające właściwości rzeszowskiego urzędu skarbowego, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą.

Ze świadczenia tego skorzystać będą mogli także studenci studiów dziennych, osoby uczące się w trybie stacjonarnym, czy też osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - posyłające dzieci do żłobków.

Jakie dokumenty złożyć i gdzie?

Formularze wniosków o ustalenie prawa do Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 4 (Sala Obsługi Mieszkańców) oraz na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające fakt zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny, z uwzględnieniem opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku, bez dołączania opłaty za wyżywienie.

Wnioskodawcą świadczenia powinna być osoba będąca stroną umowy dotyczącej objęcia dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4