Trzebownisko będzie miało 4 nowe mosty. Przykład gminy z rozmachem [FILM]

KATEGORIA: MIEJSCA / 3 listopada 2020

Nowy most w gminie Trzebownisko na trasie do Jasionki.
Fot. Paweł Bialic

Niejedna gmina na Podkarpaciu może pozazdrościć Trzebownisku rozmachowi w planowaniu inwestycji. Nie są to oczywiście inwestycje o skali, która jest znana z dużych miast takich jak Rzeszów, ale doskonale wypełniają one potrzeby mieszkańców gminy. Pokazują też, jak prężnie rozwijają się tereny wokół stolicy województwa.

W Trzebownisku priorytetem stały się nowe mosty. Dlaczego?

Gmina przecięta jest na pół przez rzekę Wisłok. Także rzeczka Świerkowiec stwarza poważną przeszkodę. Takie położenie geograficzne w znaczący sposób wpływa na sieć komunikacyjną w gminie, dlatego obok inwestycji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych gmina Trzebownisko inwestuje właśnie w infrastrukturę transportową.

W ubiegłym roku do użytku oddany został m.in. most łączący południową i północną cześć gminy, który zlokalizowano na Wisłoku pomiędzy Łukawcem i Wólką Podleśną. Spełnia on rolę także ponadlokalna, gdyż jeździ nim do lotniska i strefy ekonomicznej w Jasionce wielu mieszkańców okolic Krasnego, Łańcuta i innych omijając Rzeszów.

Wartość inwestycji to ponad 25 mln zł, w tym 9 mln zł uzyskanych z dofinansowania unijnego. Most ma 166,5 m długości.

W ostatnim czasie remontu doczekała się także legendarna dla mieszkańców gminy kładka w miejscowości Terliczka. Ten most dla pieszych został zbudowany jeszcze w latach 60-tych. Kładka łączy brzeg Wisłoka w Terliczce z brzegiem w Nowej Wsi. Od wielu lat w dużym stopniu rozwiązuje ona problemy komunikacyjne przede wszystkim uczącej się młodzieży oraz osób zatrudnionych w Rzeszowie. Z uwagi na częste użytkowanie kładki przez mieszkańców, władze gminy postanowiły ją wyremontować.

Na najbliższe lata w Trzebownisku zaplanowano także rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej nowej zabudowie mieszkaniowej na terenie gminy.

- W ciągu roku wydajemy około 500 decyzji o warunkach zabudowy, czyli to jest skala liczby regularnie budowanych nowych domów w gminie. Musimy te domy podłączyć do sieci wodnej i do kanalizacji, dlatego choćby nasze oczyszczalnie musimy zmodernizować i dostosować do większej liczby mieszkańców. Chcemy zastosować też zupełnie nowy sposób na zagospodarowanie odpadów – tłumaczy wójt gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z wójtem Lesławem Kuźniarem o szczegółach inwestycji planowanych w Trzebownisku.

Kam.

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4