Izba Pamięci Komunikacji Miejskiej wynosi się z Miłocina. Dobra decyzja?

KATEGORIA: MIEJSCA / 7 listopada 2019

Otwarcie Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie - 18 maja 2019 r.
Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

Izba Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie po niespełna 6 miesiącach opuści swoją dotychczasową siedzibę znajdującą się w obiektach leżących na terenie zespołu szkolno-parkowego dawnej Krajowej Niższej Szkoły Rolniczej w Miłocinie (obecnie Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości). Powodem jest uchwalenie przez Radę Miasta Rzeszowa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie „Miłocin – Park” w części B/1, zgodnie z którym na tym terenie miałby powstać miejski park, a budynki nie wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w złym stanie technicznym (czyli obiekty m.in. zajmowane obecnie przez Izbę Pamięci Komunikacji Miejskiej), mogą zostać zburzone. Szerzej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Zdaniem Dominika Bąka, prezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji, które odpowiada za ekspozycję Izby Pamięci, władze miasta nie informowało o swoich zamiarach co do tych terenów ani stowarzyszenia, ani Muzeum Techniki i Militariów, które dzierżawi obiekty. Informacji o założeniach planu nie otrzymało również Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Starostwo jest właścicielem znaczącej części gruntów na objętych planem terenach, w tym właśnie obiektów dzierżawionych przez muzeum, które użyczyło pomieszczeń na stworzenie ekspozycji dotyczącej historii miejskiej komunikacji w Rzeszowie.

Otwarcie Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie - 18 maja 2019 r.
Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

Jak informował kilka dni temu Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego, w związku z brakiem konsultacji planów miasta co do tych terenów, starostwo wystąpi prawdopodobnie do wojewody podkarpackiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Mimo tej deklaracji Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji, które odpowiada za stworzenie Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie, w reakcji na uchwalenie planu zagospodarowania, podjęło radykalną decyzję. Zdecydowano się na zamknięcie ekspozycji Izby Pamięci w Miłocinie, w związku z niejasną przyszłością zaniedbanych obiektów, w których do tej pory mieściły się historyczne pamiątki.

- Na tę decyzję, miała wpływ także wątpliwość, co do dalszych czynności obu samorządów. Wobec tak przyjętego planu zagospodarowania, nikt chyba nie ma wątpliwości, że Starostwo Powiatowe przyczyni się do jakiegokolwiek zadania finansowego, np. remontu wspomnianych budynków. Budynek, w którym znajdowała się Izba, jest nieogrzewany, dach dziurawy, pokryty jeszcze eternitem, otoczenie zaś zaniedbane. W momencie podpisania porozumienia dot. współpracy z Muzeum Techniki i Militariów przekonywano nas, że starostwo chce i to jeszcze przed zbliżającą się zimą, dokonać remontu wspomnianego budynku. Tak się nie stało i raczej się nie stanie, bo dziś, po uchwaleniu planu zagospodarowania, nikt raczej nie dołoży ani złotówki do budynku, który będzie wyburzony - pisze Dominik Bąk, w oświadczeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji. Pan Dominik poinformował również, że w tym momencie rozpoczynają poszukiwania nowego miejsca na ekspozycję stowarzyszenia, a przedmioty, które były wystawiane w Izbie Pamięci, obecnie zostaną zabezpieczone na terenie prywatnym.

Z informacji przedstawionych przez Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji wynika, że Izbę Pamięci Komunikacji Miejskiej w samym dniu otwarcia, które miało miejsce w czasie Nocy Muzeów, 18 maja w Rzeszowie, odwiedziło około 2 tys. osób. Teraz członkowie stowarzyszenia, po pół roku istnienia ekspozycji Izby Pamięci przy ul. Miłocińskiej, wyrażają swój żal także względem władz miasta. Skarżą się na brak informacji co do planów dotyczących tych terenów.

- Jest nam niezmiernie przykro. Tak jak Państwo czujemy się oszukani i zlekceważeni. Na otwarciu Izby - 18. maja br., był m. in. Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński. Czy wiedział On wtedy, że budynek ma być wyburzony? Dziś zadajemy sobie właśnie to pytanie.. - pisze w oświadczeniu Dominik Bąk.

Pełną treść oświadczenia prezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji można znaleźć TUTAJ.

Oficjalne otwarcie Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie. Na otwarciu Izby - 18 maja 2019 r., był obecny m. in. Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński.
Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

My zapytaliśmy jak do kwestii uchwalenia planu zagospodarowania odnoszą się przedstawiciele Muzeum Techniki i Militariów, które dzierżawi obiekty przy ul. Miłocińskiej od Starostwa Powiatowego i prezentuje tam swoją ekspozycję. Zdaniem gen. Tomasza Bąka, który jest twórcą i właścicielem muzeum, w tej sprawie nie będą na razie podejmowane żadne radykalne ruchy.

- Nie jest przecież dokładnie powiedziane, które konkretne budynki będą szły do rozbiórki. Od planu zagospodarowania do realnych działań daleka droga, a budynki mogą przecież zostać wyremontowane. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta - uważa gen. Tomasz Bąk. W jego przekonaniu decyzja o wyprowadzce Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej mogła być zbyt pochopna, ponieważ jego zdaniem mieszkańcy Rzeszowa tracą ciekawą ekspozycję, do której z biegiem czasu mogliby jeszcze bardziej się przekonać.

- Nie chcemy wchodzić na ścieżkę konfrontacji, czy to ze starostwem czy z miastem, z którym przecież współpracujemy od 10 lat. Będziemy prowadzić rozmowy, nie składamy broni i liczmy na dojście do porozumienia, ponieważ korzyści ze stworzenia parku w tym miejscu mogą być obustronne. Mieszkańcy zyskają fajną zieloną przestrzeń, a my moglibyśmy pokazywać nasze eksponaty - mówi nam gen. Tomasz Bąk.

Zobaczymy zatem jak dalej potoczy się sprawa terenów na Miłocinie. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o wystąpieniu do wojewody podkarpackiego, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, to decyzję wojewody poznamy w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały przez prezydenta Rzeszowa. Wątpliwości w tej sprawie jest kilka, jak np. ta kto będzie rozpatrywał wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały? Bo jak wiadomo kadencja Ewy Leniart pełniącej obecnie funkcję wojewody - kończy się 12 listopada.

Karol Woliński

Poniżej nagranie, które zostało zrealizowane tuż przed oficjalnym otwarciem Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4