Zobaczcie jak Rzeszów świętował stulecie Cudu nad Wisłą. FOTORELACJA

KATEGORIA: HISTORIA / 16 sierpnia 2020

Fot. Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

W sobotę 15 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej, nazwanej również „Cudem nad Wisłą”. Wojewódzkie uroczystości miały miejsce w Rzeszowie, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, które poprzedziła msza święta w Kościele Garnizonowym.

Uroczyste świętowanie rozpoczęto uderzeniem w Dzwon Niepodlegołości, który powstał w 2018 r., z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas dzisiejszych uroczystości przy pomniku marszałka Piłsudskiego, dzwon został przekazany miastu i jako pierwszy uderzył w niego wiceprezydent Stanisław Sieńko. Przypominamy Wam, że ten rocznicowy dzwon początkowo umieszczony był w sąsiedztwie pomnika płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Jednak ostatecznie zapadła decyzja, by na stałe staną przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było tradycyjne podniesienie flagi RP na maszt oraz odśpiewanie przez wszystkich uczestników uroczystości hymnu państwowego.

Marszałek Władysław Ortyl wspominając 100-lecie Bitwy Warszawskiej, wyraził opinię, że obecnie niewielu mieszkańców Europy ma tę świadomość historyczną, jak wielkiej wagi i jak istotny wpływ na losy Europy miało to zwycięztwo.

- Jednak My Polacy, doskonale wiemy, że to właśnie dzięki zasługom naszych bohaterów, którzy w 1920 roku walczyli pod Warszawą, wojska sowieckie nie weszły do innych europejskich stolic i nie narzuciły tam jarzma komunizmu. To nasz wielki wkład w historię wolnej Europy – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

- Życzę, abyście każdego dnia mieli poczucie satysfakcji i dumy z dobrze pełnionej misji na rzecz własnego kraju. Pragnę także podziękować kombatantom i oddać hołd poległym żołnierzom, którzy przelali własną krew za Polsk – tymi słowami Władysław Ortyl zwrócił się do żołnierzy zgromadzonych na placu przed pomnikiem Piłsudskiego, w dniu ich święta.

Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego.
Fot. Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

Ogromne znaczenie Bitwy Warszawskiej w swoim przemówieniu podkreśliła także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Wielu z tych, którzy wtedy walczyli w obronie Warszawy, realizując rozkazy dowódców mogło śmiało powtórzyć za Ignacym Janem Paderewskim - jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Wielka i silna, wolna i niepodległa Polska jest przesłaniem mojego życia – powiedziała Ewa Leniart.

Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki.
Fot. Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - Gen. Bryg. Dariusz Lewandowski, podkreślał w swoim wystąpieniu to, jak wielkie znaczenie dla wygrania Bitwy Warszawskiej miała postawa żołnierzy i ten niezwykły pokaz wojskowego kunsztu.

- Niewątpliwie cudem było doprowadzenie do zwycięstwa w całej wojnie poprzez zintegrowanie wszystkich środowisk, wysiłku społeczeństwa, w tym zorganizowanie skutecznej armii stworzonej z żołnierzy pochodzących z wielu środowisk i warstw społecznych - mówił Gen. Bryg. Dariusz Lewandowski.

Gen. Bryg. Dariusz Lewandowski - dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
Fot. Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

Natomiast wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sieńko, w kontekście tych ważnych uroczystości, zaznaczył współczesną rolę armii oraz polskich żołnierzy dla obronności naszego kraju. Podkreślał, że żołnierze garnizonu Rzeszów uczestniczą w misjach pokojowych, a na co dzień wspierają również lokalną społeczność, jak to miało miejsce chociażby podczas usuwania skutków powodzi w naszym regionie.

- Doceniam, że udział w nich mają także żołnierze odbywający służbę w jednostkach rzeszowskich, w tym przede wszystkim Podhalańczycy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy zawsze stanowili i stanowią żołnierską elitę - mówił wiceprezydent Rzeszowa.

Stanisław Sieńko - wiceprezydent Rzeszowa.
Fot. Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

Gdy zakończyły się okolicznościowe wystąpienia, spośród zaproszonych na sobotnią uroczystość gości, kilku z nich uhonorowano okolicznościowym banknotem kolekcjonerskim upamiętniającym Bitwę Warszawską. To pierwszy taki polski banknot w formacie pionowym. Banknot otrzymali: 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, podpułkownik Marcin Dusza, ks. Władysław Jagustyn, dr Jacek Magdoń, a także st. Chor. Paweł Rejman.

Pamięć bohaterów poległych m. in. podczas Bitwy Warszawskiej uczczono apelem poległych. Oddano również salwę honorową. Uroczyste świętowanie zakończyło się złożeniem wieńców przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i wpisami do księgi pamiątkowej.

Red.

FOTORELACJA: Monika Konopka/Samorząd Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4