Wystawa poświęcona Policji Polskiego Państwa Podziemnego otwarta

KATEGORIA: HISTORIA / 6 września 2021

Fot. KWP w Rzeszowie

Komendant wojewódzki policji w Rzeszowie otworzył w poniedziałek (6 września) wystawę pod nazwą „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach”. Ekspozycja przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP ma przypominać o nieznanej szerzej historii policyjnych struktur, działających w trudnych czasach niemieckiej okupacji. Przez najbliższy miesiąc, wystawę plenerową będzie można oglądać w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Akt Nowych. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w Warszawie, w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtej pory, ekspozycja prezentowana jest w kolejnych miastach w kraju.

Gospodarzem poniedziałkowej uroczystości był insp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania i funkcjonowania Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Wspomniał o jego strukturach i zadaniach. Mówił o ogromnym ryzyku funkcjonariuszy działających w konspiracji i o cenie, jaką wielu z nich przyszło za to zapłacić. Komendant podkreślił, że to na nas, współczesnych funkcjonariuszach ciąży obowiązek poznawania i kultywowania pamięci o bohaterskich funkcjonariuszach, naszych poprzednikach.

Wśród gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych: dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Jolanta Kaźmierczak wiceprezydent Rzeszowa.

Komendę Główną Policji reprezentował podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP.

Wojewoda Ewa Leniart, zwracając się do uczestników wydarzenia, przypomniała o wielu aspektach tajnej organizacji polskiego państwa w czasie wojny.

- Należy pamiętać, że „polskie podziemie” to nie tylko siły zbrojne, ale także instytucje cywilne, zdolne do organizowania życia obywatelskiego Polaków. W warunkach konspiracyjnych działały sądy, kwitło życie kulturalne oraz prowadzone było tajne nauczanie. Wszystko to miało stworzyć choć namiastkę normalności, w trwającej wokół okupacji i pomóc ludziom przetrwać trudne czasy, przygotowując ich jednocześnie do zmian jakich planowano dokonać po wyzwoleniu – mówiła wojewoda.

Ewa Leniart zwróciła także uwagę na skalę działalności polskich organizacji pod okupacją.

- W ciągu lat konspiracyjnej działalności zorganizowano potężne struktury państwowe, podporządkowane polskiemu rządowi na wychodźstwie, które dały Polakom siłę i nadzieję na przetrwanie. Tak rozbudowane państwo podziemne nie powstało w żadnym innym okupowanym kraju, czym udowodniło, że Polska wciąż istnieje i nie ma takiej siły, która mogłaby ją zniszczyć – dodała wojewoda.

Dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przybliżył historię powstania i działalności Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Przedstawił sylwetki funkcjonariuszy i komendantów, którzy w Rzeszowie i jego okolicach działali w strukturach Państwa Podziemnego. Mówił o tragicznych losach wielu zasłużonych, dla których koniec wojny nie oznaczał końca represji.

Na tablicach zaprezentowano wiele archiwalnych dokumentów z tamtych czasów, mi.in. raporty, protokoły i spisy. Możliwość zapoznania się z nimi była ciekawym doświadczeniem dla uczniów klasy policyjnej z Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy pod opieką swoich nauczycieli już od wielu lat odkrywają historię Polskiej Policji.

Podczas inauguracji, obecna była kadra kierownicza podkarpackiej Policji, komendanci i naczelnicy.

Fot. KWP w Rzeszowie

***

Celem wystawy poświęconej Państwowemu Korpusowi Bezpieczeństwa, polskiej konspiracyjnej formacji policyjnej Delegatury Rządu na Kraj, działającej w latach 1940 - 1944, jest przypomnienie nieznanej historii instytucji, która odegrała ważną rolę w tragicznych latach niemieckiej okupacji.

Wielu spośród funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa pełniło również służbę w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, za co zarówno w czasie okupacji, jak i w okresie powojennym było szykanowanych i represjonowanych, a względem nich formułowano nawet zarzut kolaboracji z okupantem.

Ideą wystawy jest ukazanie rzeczywistego obrazu służby funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, w tym i tych służących przymusowo w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, którzy z narażeniem życia prowadzili szereg działań infiltrujących niemiecki aparat bezpieczeństwa na okupowanych ziemiach polskich.

Ekspozycja ukazuje zaangażowanie funkcjonariuszy PKB w bezpośrednią i pośrednią walkę z okupantem, w tym przedstawia wyjątkową rolę tej formacji w obszarze zdobywania i gromadzenia cennych informacji niezbędnych do rozpracowywania wroga, oceny jego morale czy przeciwdziałania jego polityce eksterminacyjnej, czyli ostrzegania i ukrywania osób zagrożonych aresztowaniem, wysyłką na przymusowe roboty do III Rzeszy, etc.

Wystawa przedstawia więc codzienną, konspiracyjną policyjną służbę w warunkach okupacji, w której normą były działania skierowane zarówno na zwalczanie przestępstw pospolitych, eliminowanie patologii społecznych prowadzących do narastania najcięższych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak i walkę z okupantem czy jego siatką wywiadowczą i kontrwywiadowczą.

Musimy pamiętać, że jednym z fundamentalnych zadań Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa było utrzymanie nie tylko porządku społecznego w warunkach wojny, kiedy najłatwiej o rozprężenie moralne, ale także ujawnianie i eliminacja przejawów patologii prowadzących do rozkładu społeczeństwa, a wynikających z niskich, prymitywnych ludzkich zachowań.

Red.

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. KWP w Rzeszowie

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4