Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Wystawa pod PUW w Rzeszowie

KATEGORIA: HISTORIA / 26 grudnia 2021

Fot. Marcin Bukała/IPN Oddział w Rzeszowie

W poniedziałek 27 grudnia 2021 r., w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918‒1919, będziemy po raz pierwszy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W celu uczczenia nowego święta i oddania hołdu uczestnikom bohaterskiego zrywu, Instytut Pamięci Narodowej wraz z wojewodami zaplanowali prezentację w całej Polsce wystawy „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”.

Okolicznościowa wystawa stanęła także przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wystawę zaprezentował dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie wraz z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, władz samorządowych, służb mundurowych i mieszkańcy miasta.

– Jestem przekonana, że otwierana dziś wystawa przyczyni się do popularyzacji wiedzy o tym wyjątkowym powstaniu, które było nie tylko aktem odwagi, męstwa i determinacji, ale także jednym z nielicznych tak dobrze przygotowanych i przeprowadzonych zrywów narodowych. Było ono zrywem zakończonym zwycięstwem, dzięki któremu Wielkopolanie dali rodakom sygnał, że trud poniesiony w walce o Ojczyznę będzie nagrodzony. To właśnie ich postawa, dobre zorganizowanie, wyszkolone zaplecze kadrowe oraz wspólny cel sprawiły, że prawie cała Wielkopolska powróciła do Polski, a upragniona niepodległość stała się ich udziałem – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Na planszach wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z Powstaniem: jego genezę z uwypukleniem działań organicznikowskich przygotowujących społeczeństwo polskie Poznańskiego do odzyskania niepodległości, wybuch powstania z podkreśleniem jego spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Paderewskiego, a także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej. Wystawa podejmuje również próbę bilansu powstania i wkładu Wielkopolan w walki o granice całej II RP.

Nowe święto zostało ustanowione „w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”. O ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym od czerwca apelowały wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i upowszechnianiem historii. Powstanie Wielkopolskie było największym na terenie zaborów zakończonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym.

23 listopada 2021 r. w historycznym miejscu, w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, z którego w grudniu 1918 r. przemawiał Ignacy Jan Paderewski, wzniecając powstańczą iskrę, prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to jest pomnikiem naszej pamięci i wdzięczności dla przodków za walkę i włączenie naszych ziem w granice odradzającej się Rzeczpospolitej.

Wystawę przed PUW w Rzeszowie można zwiedzać do 23 stycznia 2022 r.

Red.

Fot. Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4