Pacjencie, oceń wizytę u swojego lekarza POZ w czasie epidemii Covid-19

KATEGORIA: ZDROWIE / 27 lipca 2020

Fot. pxhere.com

Sytuacja związana z epidemią Covid-19 rozpowszechniła teleporady i wideoporady oraz zmieniła organizację wizyt osobistych w POZ. Do osób, które skorzystały z porady lekarza pierwszego kontaktu, na zlecenie NFZ mogą zadzwonić ankieterzy. Zadając kilka pytań sprawdzą, czy porada faktycznie się odbyła i w jakiej formie została przeprowadzona.

- Wspólnie z placówkami medycznymi chcemy dbać o zdrowie pacjentów. Robimy to m.in. przez monitorowanie jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez efektywne gospodarowanie środkami publicznymi - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. - Opinia pacjentów jest dla nas ważna, gdyż daje szansę na sprawdzenie dostępności do porad lekarza pierwszego kontaktu w czasie epidemii Covid-19. Szczególnie gdy otrzymujemy sygnały o utrudnionym kontakcie z lekarzem rodzinnym.

Zdaniem prezesa NFZ Adama Niedzielskiego to kolejne po leczeniu szpitalnym badanie jakości w ochronie zdrowia z perspektywy pacjenta. Tym razem pacjenci są pytani o ich doświadczenia w kontaktach z lekarzem POZ.

Kogo obejmie telefoniczna ankieta?

Badanie obejmie pacjentów, którzy w ostatnich 4 miesiącach skorzystali z porady lekarza pierwszego kontaktu. Ankieterzy przepytają tylko te osoby, które wyrażą taką chęć. Ankieta jest anonimowa.

Jak wygląda badanie ankietowe?

Badanie przeprowadzone będzie w formie telefonicznej ankiety. Rozmowa z ankieterem potrwa zaledwie kilka minut. W tym czasie ankieter zada 12 pytań:

1. Czy pacjent korzystał w ostatnich 4 miesiącach ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

2. Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na przeprowadzenie badania, którego przedmiotem jest udzielone świadczenie (porada zdrowotna)?

3. Do której kategorii wiekowej należy pacjent, któremu udzielono porady?

4. Czym była spowodowana konieczność skorzystania z porady?

5. Jaki to był rodzaj porady?

6. Czy pacjent miał problem z dodzwonieniem się?

7. Czy problem, z którym zwrócił się pacjent do lekarza został rozwiązany?

8. Czy lekarz w sposób jasny i zrozumiały udzielił pacjentowi informacji na temat problemu zdrowotnego?

9. Czy pacjent otrzymał wszystkie dokumenty potrzebne do wykonania zaleceń lekarza, u którego odbyła się wizyta?

10. Czy w sytuacji, gdy teleporada nie rozwiązała w pełni problemu, zaoferowana została pacjentowi możliwość umówienia wizyty osobistej?

11. Czy pacjent skorzystał z możliwości umówienia wizyty osobistej, będącej konsekwencją przeprowadzonej teleporady?

12. Jaki jest powód nieskorzystania z wizyty osobistej zaoferowanej w wyniku przeprowadzonej teleporady?

Jakich informacji nie podawać w czasie badania?

W trakcie rozmowy z ankieterem nie należy podawać żadnych informacji o sobie (zwłaszcza danych osobowych, czy np. informacji szczegółowych o skierowaniach i receptach). Ankieterzy nie potrzebują tych danych i nie będą o nie prosić.

Jakie informacje o pacjencie mają ankieterzy?

Ankieterzy:

1. znają numer telefonu

2. wiedzą, że w ciągu ostatnich 4 miesięcy odbyła się porada lekarza pierwszego kontaktu

3. znają datę takiej porady.

Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia badania.

WAŻNE! Ankieterzy nie mają dostępu do danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, PESEL). Nie posiadają też informacji o rodzaju świadczenia, z którego korzystał pacjent, ani o lekach, jakie zostały przepisane. Dlatego nie mogą o nie pytać.

Ankieterzy, którzy zadzwonią, działają na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. W razie jakichkolwiek wątpliwości można potwierdzić ich tożsamość kontaktując się z Telefoniczną Informacją Pacjenta, pod bezpłatnym numerem 800 190 590.

NFZ podkreśla, że należy się rozłączyć i skontaktować się z numerem 800 190 590 zawsze, gdy zachowanie ankietera wzbudzi wątpliwości.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4