Druga fala koronawirusa. Rośnie liczba łóżek dla osób z Covidem w regionie

KATEGORIA: ZDROWIE / 13 października 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

We wtorek 13 października odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który obradował oczywiście w sprawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na Podkarpaciu. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Adamem Sidorem podkreślali że skala zachorowań na Podkarpaciu nie odbiega od średniej w kraju. Jednak dalszy przebieg i ryzyko znacznych wzrostów zakażeń w dużej mierze zależy od postawy samych mieszkańców.

- Mamy nadzieję, że nie dojdzie do znacznego wzrostu zachorowań. Jest to uzależnione od tego jak my obywatele się zachowujemy. Chodzi m.in. o zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek w dużych skupiskach ludzi. Musimy też samokontrolować środowisko, w którym przebywamy, mając świadomość, że ponad 60 procent zakażeń, które są obecnie odnotowywane, to tak zwane zakażenia poziome - mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Leniart.

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 13 października potwierdzono kolejne 391 zakażeń na terenie województwa. Łącznie na terenie Podkarpacia od marca stwierdzono już 6923 zakażeń. Znaczne wzrosty zakażeń w kraju jak i na Podkarpaciu można zaobserwować od kilku tygodni. W związku z tym od soboty 10 października na terenie całego kraju obowiązuje strefa żółta. Wiąże się to z obowiązkiem zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej czy ograniczeniu liczby uczestników wesel. To jednak nie koniec wdrażania kolejnych obostrzeń, w czwartek rząd ma ogłosić kolejne decyzje w tej sprawie.

Wojewoda Ewa Leniart poinformowała podczas konferencji o kolejnym zwiększeniu liczby miejsc w szpitalach przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

- Sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami, zwiększamy liczbę łóżek dla osób, które mają potwierdzony COVID-19 i dla tych z podejrzeniem zakażenia. Według stanu na dzisiaj, liczba łóżek dla poziomu I i II wynosi 608. W szpitalach na terenie naszego województwa przebywa 392 chorych - powiedziała wojewoda Leniart podkreślając, że obecnie szczególnie wrażliwe na ryzyko występowania zachorowań są wszystkie skupiska ludzkie czyli miejsca pracy oraz szpitale i domy pomocy społecznej.

Jak poinformowała Ewa Leniart, obecnie na terenie Podkarpacia 60 placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki) w związku z potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem działa w trybie mieszanym lub zawiesiły działalność. W trybie mieszanym pracuje 45 placówek natomiast 15 jednostek zawiesiło funkcjonowanie. Jest to trochę poniżej 3 procent szkół i przedszkoli na terenie Podkarpacia.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Państwowy Wojewódzki Podkarpacki Inspektor Sanitarny Adam Sidor podkreślał, że średnia liczba zakażeń w województwie podkarpackim jest zbliżona do średniej potwierdzonych przypadków koronawirusa w skali kraju.

- Sytuacja na Podkarpaciu jest bardzo zbieżna z sytuacją w skali kraju. Jesteśmy w trakcie drugiej fali, jeżeli chodzi o dobowe przyrosty w stosunku do pierwszej wiosennej fali mamy około kilkadziesiąt więcej przypadków zakażeń dziennie - stwierdził Adam Sidor.

Dobrą informacją jest zmniejszenie liczby przypadków zakażeń wirusem COVID-19 w ogniskach w szpitalach i domach pomocy społecznej.

- Ostatnie ogniska nie liczą po kilkadziesiąt osób tylko już po kilka lub kilkanaście. Świadczy to o stosowaniu się do procedur sanitarnych, w ostatnim czasie prowadziliśmy w tych podmiotach kontrole polegające na instruktarzu czy w niektórych przypadkach sankcjach i być może przyczyniło się to do zmniejszenia tam liczby zakażeń – podkreślił szef podkarpackiego sanepidu.

Adam Sidor zaznaczył również, że 20 podkarpackich powiatowych stacji epidemiologicznych zostało zorganizowane w sposób umożliwiający prowadzenie szczegółowych dochodzeń epidemiologicznych, co pozwala na sprawne diagnozowanie kolejnych zakażonych osób.

Karol Woliński

Fot. WSSE w Rzeszowie

Sytuacja w ogniskach koronawirusa w mieście Rzeszowie (według danych WSSE).

Ognisko w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie: (aktualizacja danych na 13 października) - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 60 osób, w tym u 40 z personelu medycznego i pomocniczego oraz 20 pacjentów. Wszystkie osoby ze styczności objęto kwarantanną. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie: łącznie w ognisku potwierdzono 37 pozytywnych przypadków, w tym 34 u osób z personelu medycznego i 3 osób z kontaktu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie: (aktualizacja na dzień 13 października) - łącznie potwierdzono 14 wyników dodatnich w tym u 10 pacjentów i 4 osób z personelu - wstrzymano przyjęcia w placówce, trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Szpital Miejski w Rzeszowie – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 21 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym 19 u osób z personelu medycznego i 2 pacjentów.

Oddział Paliatywno-Hospicyjny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – łącznie uzyskano 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 6 pacjentów oraz u 1 osoby z personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

Uniwersytet Rzeszowski – w związku z przeprowadzonymi badaniami przesiewowymi uzyskano 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 u studentów. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4