3 mln zł dla Oddziału Kardiologii w szpitalu MSWiA. Będzie nowy sprzęt

KATEGORIA: ZDROWIE / 15 sierpnia 2019

Od lewej: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dyrektor szpitala MSWiA w Rzeszowie Zbigniew Widomski, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz posłowie PiS - Krystyna Wróblewska, Kazimierz Gołojuch i Andrzej Szlachta
Fot. Kamila Szeliga

Szpital MSWiA w Rzeszowie otrzymał 3 mln zł na doposażenie Oddziału Kardiologicznego. W środę, 14 sierpnia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor rzeszowskiego szpitala MSWiA Zbigniew Widomski podpisali umowę na dofinansowanie, dzięki któremu szpital będzie mógł zakupić nową aparaturę medyczną, na której pracują tamtejsi lekarze. Wymiana sprzętu ma na celu poprawę jakości udzielana świadczeń w zakresie chorób układu krążenia. Środki te stanowią uzupełnienie realizowanego projektu „Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych”.

Pieniądze będą wykorzystane na zakup: zestawu do krążenia pozaustrojowego systemu elektro-anatomicznego, aparatu echokardiograficznego ACT oraz modułu do rekonstrukcji anatomii jam serca. Ma poprawić to jakość i ilość świadczonych usług dla mieszkańców całego Podkarpacia i nie tylko.

- Z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów ze złożonymi zaburzeniami rytmu serca, pojawiła się potrzeba rozszerzenia naszego sprzętu, aby zabiegi można było wykonywać w sposób bezpieczny i skuteczny. Ten nowy sprzęt umożliwi wykonywanie pełnego spektrum zabiegów z elektrofizjologii i - jeśli chodzi o wyposażenie - postawi naszą pracownię w czołówce pracowni w kraju – tłumaczył kardiolog Konrad Dudek.

Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego podpisali dyrektor szpitala MSWiA w Rzeszowie Zbigniew Widomski i wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko
Fot. podkarpackie.pl

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podziękowała władzom oraz pracownikom szpitala za ich pracę, która przekłada się na zadowolenie pacjentów z całego województwa i nie tylko.

– Realizowany w państwa szpitalu projekt zyskał wsparcie Ministerstwa Zdrowia w ramach wspierania szpitali o charakterze ponadregionalnym. Na tego typu działania przeznaczyliśmy w skali kraju ponad miliard złotych, z czego na wsparcie oddziałów kardiologicznych przeznaczyliśmy ponda 246 mln zł. Świadczy to jak ważnym obszarem dla ministra zdrowia jest obszar kardiologii – powiedziała wiceminister.

Szczurek-Żelazko zaznaczyła też, że bardzo prężnie rozwijają się metody leczenia chorych, dlatego istotne jest, aby podążać za tym rozwojem technologii i inwestować w nowoczesne narzędzia pracy lekarzy.

Kam.

Dyrektor rzeszowskiego szpitala MSWiA Zbigniew Widomski
Fot. Kamila Szeliga

Kardiolog Konrad Dudek
Fot. Kamila Szeliga

Fot. Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4