Dodatkowe 22 mln zł dla szpitali w województwie podkarpackim

KATEGORIA: ZDROWIE / 10 września 2019

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji ministra zdrowia i ministra finansów projekt zmiany w planie finansowym, dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 r. funduszowi z budżetu państwa. Dodatkowa pula środków w wysokości 22 mln zł, zostanie przekazana na funkcjonowanie szpitali powiatowych I i II stopnia. We wtorek, 10 września na wspólnej konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj poinformowali o tej dodatkowej puli środków.

- Są to środki przeznaczone do dyspozycji dyrektorów szpitali, oni zdecydują o sposobie przeznaczenia tych dodatkowych środków finansowych – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9 proc. w skali roku. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie podkarpackim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 12 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 9 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Największa pula środków z tych 22 mln zł, bo ponad 2 mln, trafi do dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- Nasz szpital jest jednym z największych szpitali w południowej części Podkarpacia, więc obsługuje wielu pacjentów, dlatego każda złotówka dla szpitala jest bardzo istotna. Pozwala to zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów i skonsumować podwyżki, które wdrożyliśmy w 2018 r. i 2019 r. dla pracowników. Te pieniądze zdecydowanie pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji finansowej szpitala – mówił Piotr Czerwiński, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Krośnie.

Urzędnicy NFZ przekonują, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tys. lekarzy więcej, niż w 2014 r., a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do poprawy sytuacji w kolejnych latach. Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6 proc. PKB.

Kam.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4