Wojewoda wręczyła nominacje nowym konsultantom medycznym

KATEGORIA: ZDROWIE / 7 listopada 2019

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręcza nominację na wojewódzkiego konsultanta medycznego dr n. med. Andrzejowi Wronie.
Fot. materiał prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Pod koniec października wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania na funkcję wojewódzkich konsultantów medycznych, w dziedzinach urologii oraz audiologii i foniatrii.

We wtorek, 29 października na funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie urologii został powołany dr n. med. Andrzej Wrona, który pełni funkcję ordynatora Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Natomiast dwa dni później, w czwartek, 31 października 2019 r., został powołany konsultant wojewódzki ,b>w dziedzinie audiologii i foniatrii – dr n. med. Katarzyna Augustyn, która pracuje w poradni laryngologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, tuż po wręczeniu nominacji na wojewódzkiego konsultanta medycznego dr n. med. Katarzynie Augustyn.
Fot. materiał prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Kadencja wojewódzkiego konsultanta medycznego trwa 5 lat.

Wojewódzki konsultant medyczny zajmuje się m.in opiniowaniem tego, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne. Oprócz tego, zadaniem konsultanta jest również wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, w celu sprawdzeni czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki, a także prowadzenie kontroli dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4