Już od marca koniec z nocną i świąteczną opieką w szpitalu przy ul. Szopena

KATEGORIA: ZDROWIE / 27 lutego 2024

Fot. USK w Rzeszowie

Jak poinformował Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, tylko do końca lutego działał będzie działał punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. W marcu zastąpi go Szpital MSWiA.

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to pomoc medyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację – informuje Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

· nagłego zachorowania, lub

· nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, lub

· gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Na terenie Podkarpacia funkcjonują 32 takie punkty i - jak zaznacza rzecznik, mimo że pierwszy raz od wielu lat nastąpi w tym zakresie zmiana, to ich liczba nie ulegnie zmianie.

- Dla punktu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Szopena, 29 lutego 2024 będzie ostatnim dniem pracy. Szpital ma prawo do takiej zmiany będąc placówką uniwersytecką. Od 18 marca planowane jest otwarcie nowego punktu w Szpitalu MSWiA przy ul. Krakowskiej 16 – mówi Rafał Śliż.

Nocna i świąteczna opieka medyczna w szpitalu przy ul. Szopena była udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, a w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, od godziny 8:00 danego dnia do godziny 8:00 dnia następnego. Poza przyczynami wynikającymi ze statusu szpitala uniwersyteckiego, co oznacza, że szpital nie jest zobowiązany do utrzymania nocnej i świątecznej opieki, kolejnym powodem jej likwidacji jest brak wystarczającej kadry.

Rzecznik dodaje, iż warto wiedzieć, że liczba punktów takiej pomocy w Rzeszowie i najbliższej okolicy jest dość duża w porównaniu do podobnych miast w Polsce. Oprócz szpitala MSWiA, znajdują się one w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 przy ul. Lwowskiej, Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej i Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia przy ul. Witolda, a także w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Rudnej Małej, Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Sokołowie Młp. oraz Centrum Medycznym w Łańcucie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4